Commissie-Von der Leyen (2019-)

Ursula von der Leyen

De huidige Europese Commissie is op 1 december 2019 aangetreden en staat onder voorzitterschap van de Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen. De Commissie telt momenteel 26 leden, omdat Eurocommissaris Mariya Gabriel op 15 mei 2023 ontslag nam nadat zij was gevraagd als premier van Bulgarije. Frans Timmermans is eerste vicevoorzitter. Op 16 juli 2019 stemde het Europees Parlement in met de benoeming van Von der Leyen. Zij volgde Jean-Claude Juncker op, die de vijf jaar daarvoor Commissievoorzitter was.

De zes grote ambities van de Commissie zijn een Europese Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor de mensen, een sterker Europa in de wereld, bevordering van onze Europese leefwijze en een nieuwe impuls voor Europese democratie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Overzicht eurocommissarissen

Land

Naam

Portefeuille

 

Politieke kleur &

politieke partij

België

Didier Reynders

Justitie

Centrum(-rechts),

ALDE

Bulgarije

Mariya Gabriel *, tot 15 mei 2023**

Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd

Christendemocraat,

EVP

 

Iliana Ivanova, sinds 19 september 2023

Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd

Christendemocraat,

EVP

Cyprus

Stella Kyriakides

Gezondheid en voedselveiligheid

Christendemocraat, EVP

Denemarken

Margrethe Vestager *, sinds 5 september 2023 met verlof****

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

links-liberaal,

ALDE

Duitsland

Ursula von der Leyen

Voorzitter Europese Commissie

 

Christendemocraat,

EVP

Estland

Kadri Simson

Energie

links-liberaal,

ALDE

Finland

Jutta Urpilainen

Internationale partnerschappen

Sociaaldemocraat,

PES

Frankrijk

Thierry Breton

Interne markt

Links-liberaal,

ALDE

Griekenland

Margaritis Schinas

Bevordering van onze Europese levenswijze

Christendemocraat,

EVP

Hongarije

Olivér Várhelyi

 

Nabuurschap en Uitbreiding

partijloos

Ierland

Phil Hogan, tot september 2020

Handel

Christendemocraat,

EVP

 

Mairead McGuinness, sinds oktober 2020

Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkt­unie

Christendemocraat,

EVP

Italië

Paolo Gentiloni

Economie

Sociaaldemocraat,

PES

Kroatië

Dubravka Šuica

Demografie en democratie

Christendemocraat, EVP

Letland

Valdis Dombrovskis *

Een economie die werkt voor mensen,

sinds oktober 2020 Handel

Christendemocraat,

EVP

Litouwen

Virginijus Sinkevičius

Milieu, Oceanen en Visserij

Centrum,

Groenen (geen lid)

Luxemburg

Nicolas Schmit

Werkgelegenheid en Sociale rechten

Sociaaldemocraat,

PES

Malta

Helena Dalli

Gelijkheid

Sociaaldemocraat,

PES

Nederland

Frans Timmermans *, tot augustus 2023***

Europese Green Deal

Sociaaldemocraat,

PES

 

Wopke Hoekstra, sinds 9 oktober 2023

klimaat (deel Green Deal dat onder DG klimaat valt)

Christendemocraat,

EVP

Oostenrijk

Johannes Hahn *

 

Begroting en administratie

Christendemocraat,

EVP

Polen

Janusz Wojciechowski

Landbouw

Conservatief, ECR

Portugal

Elisa Ferreira

Cohesiebeleid

Sociaaldemocraat,

PES

Roemenië

Adina Ioana Vălean

Vervoer

Sociaaldemocraat,

PES

Slovenië

Janez Lenarčič

Crisisbeheer

Partijloos

Slowakije

Maroš Šefčovič *

Interinstitutionele betrekkingen en prognoses, sinds augustus 2023 Green Deal en klimaatbeleid

Sociaaldemocraat,

PES

Spanje

Josep Borrell

 

Hoge Vertegenwoordiger voor een sterker Europa in de wereld

Sociaaldemocraat,

PES

Tsjechië

Vera Jourová *

Waarden en transparantie

Centrum(-rechts),

ALDE

Zweden

Ylva Johansson

Binnenlandse zaken

 

Sociaaldemocraat,

PES

** haar portefeuilles innovatie en onderzoek zijn overgenomen door Margrethe Verstager, educatie en cultuur door Margaritis Schinas. Met het aantreden van Ivanova zijn de portefeuilles weer ondergebracht bij deze eurocommissaris

*** zijn portefeuille Green Deal en klimaatbeleid is overgenomen door Maroš Sefčovič, waarbij klimaatbeleid tot het aantreden van Hoekstra tijdelijk bij Sefčovič ressorteerde

**** haar portefeuille is tijdens haar verlof in 2023 verdeeld tussen Vera Jourová (coördinatie rondom beleid aangaande het digitale tijdperk) en Didier Reynders (mededinging)

De volgende kandidaat-eurocommissarissen werden afgewezen door het Europees Parlement: de Française Sylvie Goulard, de Hongaar László Trócsány en de Roemeneense Rovana Plumb.

2.

Prioriteiten

Op 16 juli 2019 presenteerde Ursula von der Leyen haar politieke programma aan het Europees Parlement. Aansluitend stemde het Parlement met een nipte meerderheid van 383 van de 647 stemmen in met haar benoeming tot voorzitter van de Europese Commissie. Het programma dat Von der Leyen in juli 2019 presenteerde geeft een goed beeld van het beleid dat de Commissie-Von der Leyen wil gaan uitvoeren.

Het programma bestaat uit zes speerpunten. Op plaats één staat de ontwikkeling van een nieuwe Europese Green Deal waarin moet worden vastgelegd hoe de EU erin gaat slagen om voor 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarna volgen het bewerkstelligen van een 'economie voor de burger', een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, de bescherming van de Europese levenswijze, een sterker Europa in het internationale veld en een verdere ontwikkeling van de Europese democratie.

Projectteams

 • 1. 
  Europese Green Deal

Vicevoorzitter:

 • Eurocommissaris Europese Green Deal

Betrokken Eurocommissarissen:

 • Eurocommissaris voor landbouw
 • Eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid (gedeelte voedselveiligheid)
 • Eurocommissaris voor vervoer
 • Eurocommissaris voor energie
 • Eurocommissaris voor milieu, oceanen en visserij
 • Eurocommissaris voor klimaat (sinds 9 oktober 2023 een onderliggende post onder de Green Deal)
 • 2. 
  Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Vicevoorzitter:

 • Eurocommissaris een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Betrokken Eurocommissarissen:

 • Eurocommissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd (gedeelte innovatie)
 • Eurocommissaris voor interne markt
 • 3. 
  Een economie die werkt voor de mensen

Vicevoorzitter:

 • Eurocommissaris een economie die werk voor mensen

Betrokken Eurocommissarissen:

 • Eurocommissaris voor cohesie en hervormingen
 • Eurocommissaris voor handel
 • Eurocommissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten
 • Eurocommissaris voor economie
 • Eurocommissaris voor financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie
 • 4. 
  Een sterker Europa in de wereld

Vicevoorzitter:

 • Eurocommissaris een sterker Europa in de wereld, Hoge Vertegenwoordiger Buitenlands- en Veiligheidsbeleid

Betrokken Eurocommissarissen:

 • Eurocommissaris voor crisisbeheer
 • Eurocommissaris voor nabuurschap en uitbreiding
 • Eurocommissaris voor internationale partnerschappen
 • 5. 
  Waarden en transparantie

Vicevoorzitter:

 • Eurocommissaris waarden en transparantie

Betrokken Eurocommissarissen:

 • Eurocommissaris voor justitie
 • 6. 
  Bevordering van de Europese levenswijze

Vice-voorzitter:

 • Eurocommissaris bevordering van de Europese levenswijze

Betrokken Eurocommissarissen:

 • Eurocommissaris voor innovatie en jeugd (gedeelte jeugd)
 • Eurocommissaris voor gezondheid (gedeelte volksgezondheid)
 • Eurocommissaris voor gelijkheid
 • Eurocommissaris voor binnenlandse zaken
 • 7. 
  Democratie en demografie

Vicevoorzitter:

 • Eurocommissaris democratie en demografie

Betrokken Eurocommissarissen: geen

 • 8. 
  Interinstitutionele relaties en prognoses

Vicevoorzitter:

 • Eurocommissaris interinstitutionele relaties en prognoses

Betrokken Eurocommissarissen: geen

De Eurocommissaris begroting en personeelszaken valt niet onder een specifiek team.

4.

Totstandkoming Commissie-Von der Leyen

Op 10 september 2019 presenteerde Von der Leyen haar team van kandidaat-Eurocommissarissen, inclusief hun beoogde portefeuille in de Commissie. Van 30 september tot en met 8 oktober 2019 vonden de (eerste) hoorzittingen plaats. Drie aangedragen commissarissen doorstonden deze hoorzittingen niet. Nadien zijn nieuwe kandidaten voor Roemenië, Hongarije en Frankrijk gehoord en geaccepteerd.

De Raad stemde op 25 november 2019 in met de nieuwe Commissie, het Europees Parlement op 27 november en de Europese Raad op 28 november 2019.

Vertrek Phil Hogan

Omdat Eurocommissaris Phil Hogan in september 2020 gedwongen moest opstappen, moest er voor hem een vervanger worden gezocht. Valdis Dombrovskis nam de post Handel van Hogan over. Hierdoor ontstond er een vacature voor de post van Financiële zaken, die door Ierland moest worden opgevuld. Ierland droeg vervolgens Mairead McGuinness voor.

Vertrek Mariya Gabriel

Eurocommissaris Mariya Gabriel nam op 15 mei 2023 ontslag nam nadat zij was gevraagd als premier van Bulgarije. Haar portefeuilles werden overgenomen door Margrethe Verstager en Margaritis Schinas.