Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Verantwoordelijkheden

Deze Eurocommissaris zet zich in voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Zij heeft hierbij onder andere te maken met de volgende taken:

 • de leiding nemen in de langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van Europa
 • het zorgen voor kruisbestuiving tussen de civiele, defensie- en luchtvaartindustrie
 • de leiding nemen in het ontwikkelen van een nieuwe MKB-strategie
 • het coördineren van een Europese aanpak voor kunstmatige intelligentie
 • het vernieuwen van de aansprakelijkheids- en veiligheidsregels voor digitale platformen, diensten en producten
 • het coördineren van internationale consensus over digitale belasting
 • het richten op mededingingstoezicht in alle sectoren
 • het evalueren en beoordelen van de Europese concurrentieregels
 • het uitvoeren van sectoronderzoeken naar opkomende markten
 • het zorgen voor een gelijk speelveld in de industriële sector
 • het aanpakken van verstorende effecten van subsidies en buitenlands staatseigendom
 • het delen van algemene marktkennis binnen de Commissie, met name in de digitale sector

4.

Meer informatie