Directoraat-generaal Concurrentie (COMP)

Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van de concurrentieregels uit de Europese Verdragen om te verzekeren dat de concurrentie in de EU markt niet verstoord wordt. Zo wordt bijgedragen aan de welvaart van de consumenten en de concurrentiekracht van de economie van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

door

  • controleren op, en tegengaan van, staatssteun
  • bestrijding van kartelvorming
  • beoordeling van fusies
  • liberalisering van markten en staatsinmenging
  • bestrijding van concurrentievervalsing door staatssteun aan bedrijven
  • bevorderen van internationale samenwerking