Eurocommissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker. De eurocommissaris is Elžbieta Bieńkowska.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Economische groei

  • het, in samenwerking met de eurocommissaris voor de euro en sociale dialoog, aanpakken (nationaal en/of europees) van knelpunten in de economieën van de lidstaten in het kader van het europees semester

Interne markt

  • het verder ontwikkelen van de interne markt voor diensten en goederen
  • het, in samenwerking met de eurocommissaris voor werkgelegenheid, stellen van kaders voor beroepsmobiliteit

Zaken omtrent de farmaceutische industrie zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van deze eurocommissaris en de eurocommissaris voor gezondheid.

Ondernemingen

  • het stimuleren van de groei van de industriële sector in de EU, onder anderen door innovatie en het zorg dragen van toegang tot financiering

Ruimtevaart

  • het ontwikkelen van een beleidskader voor diensten in de ruimte en voor de ruimtevaartsector
  • toezicht houden op en het doorontwikkelen van de door de EU gefinancierde programma's als GALILEO

Overig

  • het schrappen en/of vereenvoudigen van bestaande regelgeving
  • het bevorderen van onderlinge samenwerking bij het produceren en aankopen van militair materieel

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Team (indirect betrokken)