Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op de Conferentie over de Toekomst van Europa en de demografische overgang in Europa. Hierin heeft zij onder meer als taak:

  • het organiseren van de Conferentie over de Toekomst van Europa met het Europees Parlement en de Europese Raad
  • het zorgen voor een brede deelname van burgers bij de 'Dialogen met de burgers' van de Europese Commissie
  • het analyseren van de impact van de demografische verandering op verschillende groepen in de samenleving en op verschillende regio's en op basis daarvan actie ondernemen
  • het coördineren van een lange termijn visie voor plattelandsgebieden
  • het onderzoeken hoe gebieden die worden getroffen door 'brain drain' ondersteund kunnen worden
  • het publiceren van een Groenboek voor veroudering
  • het onderzoeken of de sociale systemen voldoende kunnen omgaan met de behoeften van een vergrijzende bevolking
  • het coördineren van het beter combineren van werk en gezin
  • het investeren in de toekomst van kinderen
  • het beschermen van de rechten van kinderen.