Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris voor Landbouw valt in de Commissie-Von der Leyen onder het team van Eerste Vicepresident Frans Timmermans. Timmermans is verantwoordelijk voor de Europese Green Deal, Wojciechowski voor de rol die landbouw daarin speelt. Het is zijn taak ervoor te zorgen dat de Europese landbouw zo wordt ingericht dat die bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, maar ook competitief blijft.

2.

Beleid & Taken

Het is de taak van deze Eurocommissaris om te zorgen dat er voldoende wordt geproduceerd in de Europese landbouw en dat die landbouw zich tegelijkertijd ontwikkelt naar aanleiding van de uitdagingen op de gebieden van klimaat, demografie en technologie. Daarin moet duurzame voedselproductie een centrale rol spelen. Verdere taken zijn:

  • Afronden van de onderhandelingen over een modern en gesimplificeerd gemeenschappelijk landbouwbeleid
  • Ervoor zorgen dat het landbouwbeleid ook in zijn volledigheid wordt uitgevoerd
  • Bijdragen aan de 'Farm to Fork' strategie voor duurzame voedselproductie
  • Als onderdeel van de 'zero-pollution ambition' zorgen dat de landbouw bijdraagt aan doelen op het gebied van klimaat en biodiversiteit, met name door het gebruik van pesticiden en chemicaliën terug te dringen
  • Versterken van het systeem van geografische indicaties, waarmee cultureel, gastronomisch en lokaal erfgoed wordt beschermd
  • Ontwikkelen van een nieuwe langetermijnvisie voor plattelandsgebieden
  • Wereldwijd bevorderen van de hoge kwaliteitsstandaarden van Europese voedselstandaarden

4.

Meer informatie