Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Beleid & Taken

Deze Eurocommissaris moet ervoor zorgen dat er niemand benadeeld wordt door de twee transities die Von der Leyen tot de kern van haar programma heeft gemaakt: de digitale transitie en de klimaattransitie. Deze transities zullen veel verschillende regio's beïnvloeden. Door in lokale gemeenschappen te investeren moet de commissaris zorgen dat de (economische) verschillen tussen regio's hierdoor niet groter, maar juist kleiner worden. Verdere taken zijn:

  • Verwezenlijken van een juridisch framework voor het opnemen van cohesiefondsen in het volgende meerjarig financieel kader
  • Ondersteunen van lidstaten in hun gebruik van de huidige fondsen en controleren van de bijpassende uitgaven
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 'Just Transition Fund'
  • Ondersteunen van de structurele hervorming van lidstaten om groeiversterkende investeringen te versnellen
  • Afronden van de onderhandelingen over het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentie
  • De leiding nemen in de duurzame ontwikkeling van Europese steden

4.

Meer informatie