Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake de 'Green Deal'en het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen.

De commissaris belast met klimaatactie inclusief de 'Green Deal' is verantwoordelijk voor deze opvolger van het directoraat voor Klimaatactie en energie.

Prioriteiten zijn:

  • Veiligheid, solidariteit en vertrouwen: In nauwe samenwerking met de lidstaten de Europese energiebronnen diversifiëren en de energiebehoefte te garanderen
  • Een geïntegreerde interne energiemarkt: Energie moet vrij door de EU kunnen stromen zonder technische of regelgeving barrières
  • Energie-efficiëntie: Energie-efficiëntie verbeteren om de afhankelijkheid van energie-import te verkleinen
  • Klimaatactie en defossilisering van de economie: Door middel van een beleid van uitstootvermindering, werken richting een duurzame economie en voldoen aan de toezeggingen uit het klimaatakkord van Parijs
  • Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen: Onderzoek en innovatie in technieken voor duurzame en schone energie ondersteunenen en het concurrentievermogen van de EU vergroten.
  • Naar een circulaire economie: Europese burgers en bedrijven helpen in de richting van een duurzamer gebruik van grondstoffen