Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Beleid & taken

  • Helpen voorkomen van en snel reageren op crises binnen de Unie
  • Burgers en onze omgeving beschermen
  • Mensen in nood in landen buiten de EU hulp bieden
  • Optreden als coördinator van de de Europese noodmaatregelen
  • Optreden als versterker van de coördinatiecentra
  • Medebepalen hoe Europa noodsituaties kan voorkomen of hierop voorbereid kan zijn
  • Samen met de lidstaten ervoor zorgen dat adequate middelen beschikbaar zijn voor brandbestrijding, medische noodgevallen en gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan chemische, biologische of nucleaire gevaren
  • Samen met andere commissieleden werken aan een integrale aanpak waarin humanitair, ontwikkelings- en ander beleid samengaan om noodhulp en langetermijnoplossingen beter te verbinden

4.

Meer informatie