Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris voor Begroting en administratie heeft de taak ervoor te zorgen dat de Commissie over voldoende financiële, menselijke en institutionele middelen beschikt om haar doelen te kunnen behalen. Daarbij moet de huidige langetermijnbegroting worden omgezet in een nieuwe begroting. De Commissaris moet zorgen dat deze transitie soepel verloopt.

Verdere taken zijn:

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

Overig

4.

Meer informatie