Directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid (HR)

De hoofdtaak van dit directoraat-generaal is erop toezien dat de Europese Commissie goed functioneert. Het zorgt ervoor dat de Europese ambtenaren een moderne, efficiënte en dynamische bestuursorganisatie kunnen vormen. Dit gebeurt door beleid te formuleren op het gebied van personeels- en veiligheidsbeleid.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer:

  • het scheppen en voortdurend verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en een werkklimaat waarin het personeel zijn potentieel optimaal kan benutten
  • het ontwikkelen en bevorderen van doelmatige werkmethodes
  • het verstrekken van degelijke adviezen aan de andere directoraten-generaal en diensten over vraagstukken op het gebied van administratie en personeelsbeheer en over organisatorische aangelegenheden
  • het definieëren, coördineren en zorgen voor de tenuitvoerlegging van maatregelen inzake personeelsbeleid, van werving tot pensionering
  • het waarborgen van de zekerheid en bescherming van het personeel, activiteiten en informatie in alle standplaatsen
  • ervoor zorgen dat er tijdig en efficiënt kwaliteitsdiensten aan de instelling en haar personeel worden geleverd
  • samenwerking met andere instellingen en de coördinatie daarbij