Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op de verwezenlijking van sociale rechtvaardigheid. Hierbij gaat het om de rechtsstaat en zaken als criminaliteitspreventie, justitiële samenwerking en consumentenbescherming. Hierin heeft hij onder meer als taak: