Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid (opgeheven)

Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker maar opgeheven per 1 december 2019. De portefeuille werd in de Commissie-Von der Leyen verdeeld over twee functies. De Eurocommissaris was Věra Jourová.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Grondrechten

  • het bestrijden van discriminatie
  • het waarborgen van de rechten van Europese burgers binnen de akkoorden met de VS over de uitwisseling van bank-, vlucht- en andere dergelijke gegevens

Justitie

Interne markt

  • het waarborgen van de veiligheid van persoonlijke gegevens in de digitale interne markt

Daarnaast moest deze Eurocommissaris alle wetgevende voorstellen van de Europese Commissie evalueren voor wat betreft gendergelijkheid, en - in samenwerking met de Eurocommissaris (en vicevoorzitter) voor fundamentele rechten - zorg dragen dat de fundamentele rechten gewaarborgd waren waaronder ook het buitenlands beleid.

2.

Team binnen de Commissie

Deze Eurocommissaris viel onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie waren ingericht. De werkzaamheden van de Eurocommissarissen binnen die teams werden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Teams (indirect betrokken):

4.

Meer informatie