Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker. De eurocommissaris is Věra Jourová.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Grondrechten

  • het bestrijden van discriminatie
  • het waarborgen van de rechten van Europese burgers binnen de akkoorden met de VS over de uitwisseling van bank-, vlucht- en andere dergelijke gegevens

Justitie

  • het stimuleren van zo sterk mogelijk juridische systemen in de lidstaten ten einde mogelijke belemmeringen voor economische groei en werkgelegenheid weg te nemen. Daartoe wordt de beoordeling van het juridisch systeem opgenomen in het Europees semester
  • het coördineren van alle Commissieactiviteiten op het terrein van justitiële samenwerking, met speciale aandacht voor het Europees openbaar ministerie om fraude met Europese gelden te bestrijden

Interne markt

  • het waarborgen van de veiligheid van persoonlijke gegevens in de digitale interne markt

Daarnaast moet deze eurocommissaris alle wetgevende voorstellen van de Europese Commissie evalueren voor wat betreft gendergelijkheid, en - in samenwerking met de eurocommissaris (en vicevoorzitter) voor fundamentele rechten - zorg dragen dat de fundamentele rechten gewaarborgd zijn, waaronder ook het buitenlands beleid.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Teams (indirect betrokken):