Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Economische groei

  • de verdere ontwikkeling van één gemeenschappelijke online markt stimuleren door zelf en met het team strategieën te formuleren, maar ook door de digitale component in te brengen bij beleid dat de Europese economie moet bevorderen
  • het moderniseren van wetgeving op het terrein van telecommunicatie, copyright en digitale activiteiten
  • het stimuleren van internetactiviteiten in de creative sector

Digitalisering

  • ervoor zorg dragen dat alle burgers in de EU toegang hebben tot een snel en betrouwbaar internet en waar nodig publieke en private investeringen op dat terrein stimuleren
  • de veiligheid van burgers op internet bewaken
  • het stimuleren van digitalisering van het openbaar bestuur

De eurocommissaris stemde de werkzaamheden op al deze terreinen af met één of meer eurocommissarissen die in het projectteam voor de betreffende onderdelen verantwoordelijk waren, of met de eurocommissaris en voorzitter van een ander projectteam in gevallen waar beleid aan de werkzaamheden van een ander projectteam raakte.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris en vicevoorzitter van de Commissie leidde één van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie waren ingericht. De eurocommissarissen binnen het team stemden hun beleid af met hun vicevoorzitter.

Team "A Connected Digital Single Market"

Direct betrokken eurocommissarissen:

Incidenteel betrokken eurocommissarissen:

3.

Gerelateerde diensten

Als coördinerend eurocommissaris van het projectteam had deze eurocommissaris geen eigen diensten of agentschappen onder zich.

4.

Meer informatie