Eurocommissaris voor Regionaal beleid (opgeheven)

De functie Eurocommissaris voor Regionaal Beleid is per december 2019 opgeheven Deze functie werd van 2 juli 2019 tot en met november 2019 tijdelijk vervuld door Johannes Hahn. Hij verving Corina Creţu, die lid was geworden van het Europees Parlement.

Deze Eurocommissaris was verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Regionaal beleid en heeft als taak:

Het DG Regionaal beleid is daarnaast verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris viel onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie waren ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams werden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken)

Team (indirect betrokken)

3.

Meer informatie