Eurocommissaris voor Betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame ontwikkeling en fundamentele rechten (eerste vicevoorzitter) (opgeheven)

Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker maar werd opgeheven per 1 december 2019. De eurocommissaris was Frans Timmermans.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Betere regulering & inter-institutionele verhoudingen

Fundamentele rechten

Duurzame ontwikkeling

  • het toetsen van nieuwe wetgevingsvoorstellen op duurzaamheid

Deze eurocommissaris moest akkoord zijn met voorstellen van andere eurocommissarissen voordat het door de Commissie in zijn geheel kon worden besproken en het besluit on worden goedgekeurd.

4.

Meer informatie