Eurocommissaris voor Euro, sociale dialoog, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie (vicevoorzitter)

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker en wordt vervuld door één van de vicevoorzitters van de Commissie. De eurocommissaris is Valdis Dombrovskis. Aanvankelijk was zijn portefeuille euro en sociale dialoog. Na het vertrek van de Britse eurocommissaris Jonathan Hill op 15 juli 2016, nadat de Britse bevolking zich in een referendum had uitgesproken voor een vertrek uit de Europese Unie, werd zijn takenpakket uitgebreid met financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Europees semester

 • het aansturen en versterken van het Europees semester voor wat betreft het macro-economisch beleid
 • het betrekken van meer actoren op nationaal niveau bij het opstellen van en het debat over het Europees semester
 • het ontwikkelen van een nieuwe wijze waarop voorwaardelijke steun van de EU aan lidstaten beter democratisch kan worden ingebed

Coördinatie economisch beleid lidstaten

 • het ontwikkelen van beleidskaders voor verdere integratie van de economische en monetaire unie, gericht op het ondersteunen van de afspraken over houdbare overheidsfinanciën

Sociale dialoog

 • het bevorderen van de sociale dialoog op Europees niveau

De eurocommissaris stemt bovenstaande werkzaamheden op al deze terreinen af met één of meer eurocommissarissen die in het projectteam voor de betreffende onderdelen verantwoordelijk zijn, of met de eurocommissaris en voorzitter van een ander projectteam in gevallen waar beleid aan de werkzaamheden van een ander projectteam raakt.

Onderstaande taken vallen direct onder zijn verantwoordelijkheid.

Toezicht financiële sector

 • toezicht houden op de implementatie van de regelgeving in de financiële sector, en waar nodig regelgeving aanpassen of ontwikkelen
 • het controleren van de effectiviteit en werkwijze van de Europese toezichthoudende agentschappen op het terrein van de financiële (deel)sectoren

Bankenunie

Overig

 • het ontwikkelen van één interne Europese kapitaalmarkt voor alle lidstaten
 • zorg dragen voor een gemoderniseerd en veilig digitaal betalingsverkeer
 • zorg dragen voor de belangen van consumenten en de retail-branche met betrekking tot het betalingsverkeer
 • het ontwikkelen van strategieën om middels de financiële sector economische groei en werkgelegenheid aan te jagen

Deze eurocommissaris treedt als het gezicht van de Commissie naar buiten richting de andere EU-instellingen en externe partners voor wat betreft "economic governance" van de eurozone en de EU.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris en vicevoorzitter van de Commissie leidt één van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De eurocommissarissen binnen het team stemmen hun beleid af met hun vicevoorzitter.

Team "A Deeper and Fairer Economic and Monetary Union"

Direct betrokken eurocommissarissen: