Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Parijs (sinds 2019)

Locatie (land)

Frankrijk

Grondslag

Verordening 2010/1093

Oprichting

1 januari 2011

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Beleid economie en geld

2.

Werkzaamheden

De EBA ondersteunt de EU met de:

3.

Organisatie

EBA wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de voorzitter; deze leidt tevens de vergaderingen van de raad van toezichthouders. De directeur heeft de dagelijkse leiding.

De EBA heeft twee bestuursorganen, namelijk de raad van toezichthouders en de raad van bestuur. De raad van toezichthouders neemt alle beleidsbesluiten van de EBA, zoals goedkeuring van voorstellen voor technische normen, richtsnoeren, adviezen en verslagen. De raad van bestuur ziet erop toe dat de autoriteit haar opdracht vervult en opgedragen werkzaamheden verricht. Daarnaast is er een afwikkelingscomité, dat beslissingen neemt over de afwikkeling van banken.

De EBA, hoewel onafhankelijk, moet verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Op 20 november 2017 besloot de Raad Algemene Zaken dat het agentschap naar aanleiding van de brexit in Parijs wordt gevestigd. De verhuizing was in juni 2019 voltooid.