Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Jongeren

  • aanjagen van programma's en beleid ter bestrijding van de jeugdwerkeloosheid in samenhang met alle andere programma's die groei moeten stimuleren

Onderwijs

  • het ondersteunen van uitwisselingsprogramma's
  • het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven
  • het moderniseren van onderwijssystemen, specifiek met als doel om het concurrentievermogen van de Europese economie te vergroten
  • het bevorderen van 'levenslang leren' beleid in de lidstaten

Cultuur

  • het stimuleren van het gebruik van cultuur in bredere lagen van de bevolking
  • het bewaken van de culturele diversiteit

Sport

  • het stimuleren van sport

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris viel onder vier van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie waren ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams werden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Teams (indirect betrokken):

4.

Meer informatie