Eurocommissaris voor Gezondheid en voedselveiligheid

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker. De eurocommissaris is Vytenis Andriukaitis.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verantwoordelijkheden

Voedselveiligheid

Volksgezondheid

  • het ontwikkelen van kaders waarin experts en beleidsmakers betrokken bij de zorg gemakkelijker informatie en best practices kunnen uitwisselen teneinde de kwaliteit en efficiency van zorguitgaven te verbeteren, waarbij een koppeling wordt gelegd naar de coördinatie van economisch beleid in het kader van het Europees semester
  • ervoor zorg dragen dat de Commissie en de EU de capaciteit hebben om problemen met de voedselzekerheid en/of een pandemie aan te kunnen pakken

Zaken omtrent de farmaceutische industrie zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van deze eurocommissaris en de eurocommissaris interne markt.

Overig

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder drie van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Team (indirect betrokken):