Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris focust zich op het beschermen en bevorderen van volksgezondheid, voedselveiligheid en de gezondheid van planten en dieren. Hierin heeft zij onder meer als taak:

 • het onderzoeken hoe er in Europa aan een betaalbare medicijnbehoefte kan worden voldaan en hoe de farmaceutische indus]trie tegelijkertijd een innovator en wereldleider blijft
 • het zorgen voor een effectieve implementatie van de regelgeving op het gebied van medische hulpmiddelen
 • het optimaal benutten van e-health
 • het creëren van een Europese gezondheidsgegevensruimte om de uitwisseling en ondersteuning van gezondheidsgegevens te bevorderen
 • het zorgen voor een volledige implementatie van het Europees "ééngezondheid" -actieplen tegen antimicrobiële resistentie
 • het zorgen voor betere communicatie over vaccinatie
 • het ontwikkelen van een Europees plan tegen kanker dat lidstaten moet ondersteunen bij kankerpreventie en -zorg
 • het leiden van de nieuwe "Farm to Fork" strategie voor duurzame voeding
 • het werken aan de gezondheid van planten door het verminderen van de afhankelijkheid van pesticiden en het stimuleren van alternatieve middelen
 • het zorgen voor betere informatie voor de consumenten, in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid van voedingsproducten
 • ervoor zorgen dat Europa bestand is tegen dierenziektes
 • het samen met lidstaten ontwikkelen van maatregelen tegen voedselfraude

4.

Meer informatie