Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselkwaliteit (SANTE)

Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten en volksgezondheid. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid.

Kerntaken van dit DG zijn:

  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van gezondheid en welzijn van boerderijdieren
  • de bescherming van gewassen en bossen

Voorheen was dit DG ook verantwoordelijk voor het consumentenbeleid. Per 1 januari 2015 is dit echter verplaatst naar het DG Justitie en Consumentenzaken.