Vrouwen in de Tweede Kamer

Er zijn op dit moment 60 vrouwelijke Tweede Kamerleden. Daarmee zijn vrouwen in de minderheid, vergeleken met de 150 leden die in de Tweede Kamer zitting hebben. Toch is het aantal vrouwen in de Tweede Kamer aanzienlijk hoger dan een kwart eeuw geleden het geval was.

In 1918 werd Suze Groeneweg van de SDAP het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. De eerste vrouw die een vergadering van de Tweede Kamer voorzat was Joke Stoffels-van Haaften (VVD) in 1959. In 1998 kwam er voor het eerst een vrouwelijke voorzitter, Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA).

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitbreiding

In 1917, nog voordat vrouwen stemrecht kregen, is in de Grondwet opgenomen dat ook vrouwen verkiesbaar zijn. Een jaar later werd Suze Groeneweg van de SDAP als eerste en enige vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Tot 1921 zou zij de enige vrouw in de Tweede Kamer blijven.

In 1952 steeg het aantal vrouwen tot zeven (van de 100), maar de jaren daarna daalde het aantal weer. Na de uitbreiding van het ledental naar 150 in 1956 bleef het aantal lange tijd rond de 13. Pas na 1977 was er sprake van een stijging van circa 20 naar rond de 40 in 1991. In 1997 was een derde van de 150 leden vrouw.

4.

Cijfers

Onderstaande tabel vermeldt het aantal vrouwen dat in de kamer zat. Deze tabel laat in aantallen en procenten het aantal vrouwen zien dat na de verkiezingen in de Tweede Kamer kwam.

jaar

aantal

percentage

2021

60

40%

2017

54

36%

2012

60

40%

2010

64

42,7%

2006

56

37,3%

2003

55

36,7%

2002

51

34%

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal vrouwen in de Tweede Kamer sinds 1918.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.