Opgeheven politieke jongerenorganisaties

Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. Een politieke jongerenorganisatie heeft vanouds de taak om jongeren voor de partij (levensbeschouwing) te rekruteren en vervolgens te scholen.

Hieronder volgt een overzicht van opgeheven politieke jongerenorganisaties.

1.

Overige partijen

Anti-Revolutionaire Jongeren Actie (ARJA)

In november 1929 ontstond een samenwerkingsverband van verschillende Anti-Revolutionaire Jongeren studieclubs, de Anti-revolutionaire Jongeren Actie (ARJA). De ARJA onderschreef het beginselprogramma van de ARP volkomen en had als doelstelling om haar leden zo veel mogelijk volgens de antirevolutionaire principes te vormen.

Boerenpartij Jongeren (BPJON)

Dit was de jongerenorganisatie van de Boerenpartij. De organisatie heeft verschillende vertegenwoordigers in Provinciale Staten voortgebracht, maar verder speelde de organisatie geen enkele rol van betekenis. De jongerenorganisatie was gevestigd in het partijbureau van de Boerenpartij

Jonge Fortuynisten

Dit was de politieke jongerenorganisatie van de LPF. Na de ontbinding van de moederpartij ging de jongerenorganisatie onder een andere naam verder als internetplatform.

De Jonge Geuzen

Dit was de jongerenorganisatie van de Centrum Democraten. Het bekendste voormalige lid is Willem Elsthout.

Pacifistisch Socialistische Jongeren Groepen (PSjg)

Deze politieke jongerenorganisatie was gelieerd aan de PSP, hoewel de verhouding tot de moederpartij moeizaam was. Zo waren de PSP-jongeren stevig geworteld in de kraakbeweging. Door de fusie van de moederpartij tot GroenLinks, werd de PSjg in 1991 gedwongen om met de PPR-Jongeren te fuseren tot DWARS. Bekende oud-leden waren onder andere Andrée van Es en Ineke van Gent.

PPR-Jongeren (PPRj)

Dit was de politieke jongerenorganisatie van de PPR. De organisatie beschouwde zichzelf als een kleine politieke partij. Door de fusie van de moederpartij tot GroenLinks, werd de PPRj in 1991 gedwongen om met de PSjg te fuseren tot DWARS. Bekend oud-lid was PvdA'er Ad Melkert.

Sociaal-Demokratisch Jongeren Aktief (SDJA)

Dit was de politieke jongerenorganisatie van DS'70.


Meer over

Publicaties