Gereformeerd Politiek Jongeren Contact (GPJC)

Het Gereformeerd Politiek Jongeren Contact was de politieke jongerenorganisatie van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Van 1955 tot 1964 bestond de organisatie enkel uit plaatselijke afdelingen. In 1964 kwam de landelijke jongerenorganisatie tot stand. Op het hoogtepunt kende het GPJC ongeveer 1500 leden. Na het weglopen van de leden en het opraken van de financiële middelen, richtte het GPJC zich op een fusie met de RPF-Jongeren. Dit resulteerde in een fusie met de RPFJ tot PerspectieF, dat in 2000 ontstond.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

Het GPJC droeg tijdens haar bestaan het gedachtegoed van de Vrijgemaakten uit. Hiermee volgde de jongerenorganisatie in de voetsporen van de moederpartij, het GPV.

2.

Organisatiestructuur

In eerste instantie speelden de afdelingen een belangrijke rol in het GPJC: van 1955 tot 1964 was er van een landelijke organisatie nog geen sprake. Naarmate de tijd vorderde, verschoven de activiteiten steeds meer naar de landelijke organisatie en liepen de afdelingen leeg. De leden en het hoofdbestuur kwamen jaarlijks samen tijdens de congressen, die telkens in oktober werden georganiseerd.

4.

Historische ontwikkeling

In 1955, elf jaar na de oprichting van het GPV, kwam in Groningen het eerste Gereformeerd Politiek Jongeren Contact (GPJC) van de grond. Dit was een lokale aan het GPV gelieerde jongerenorganisatie. Een jaar later bleek er al een tiental van deze lokale organisaties te bestaan. De organisaties waren druk bezig met de uitbouw, met als kroon op het werk de overkoepelende organisatie, die op 29 februari 1964 wordt opgericht. Het had echter niet veel gescheeld of de organisatie had nooit bestaan, aangezien er in 1963 nog maar vier GPJC's bestonden.

In het midden van de jaren zeventig ging het ledenaantal door de 1500 heen, verspreid over een vijftigtal afdelingen door het hele land. Lokale afdelingen kregen veel aandacht van het landelijke bestuur, zodat de de plaatselijke afdelingen belangrijk bleven. In de jaren tachtig bleek dat de ontzuiling deze aanpak ondermijnde: de afdelingen hielden een voor een op te bestaan. Halverwege de jaren negentig was er niet veel meer over van het GPJC. De meeste afdelingen bestonden alleen nog op papier en de landelijke organisatie was zo goed als failliet.

Eind jaren negentig keken de GPV-jongeren steeds meer naar hun leeftijdsgenoten van de RPF. De moederpartijen benaderden elkaar voor een fusie, en de jongeren bleven dus niet achter. De twee jongerenorganisaties richtten een contactgroep op, Hermes. In dit overlegorgaan spraken de jongeren af hoe de nieuwe jongerenorganisatie er uit zou gaan zien. Uiteindelijk bleek Hermes nog groter te zijn dan de actieve leden van beide verenigingen samen. Op 23 september 2000 gingen de twee organisaties op in PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.

Gegevens

 

Naam

Gereformeerd Politiek Jongeren Contact (GPJC)

Moederpartij

GPV

Opgericht

29 februari 1964

Opgeheven

23 september 2000

Ledenaantal

ongeveer 1500 subsidiabel (in 1974)

Ledenblad

Jeugd en Politiek


Meer over