G.J. (Gert) Schutte

foto G.J. (Gert) Schuttevergrootglas

Alom gerespecteerd Tweede Kamerlid voor het GPV. Stond bekend als het 'staatsrechtelijke geweten van de Kamer', een benaming die volgens hem echter aangaf dat anderen op dat punt tekort schoten. Kwam in 1981 als eenling in de Kamer, na eerder bij diverse gemeenten te hebben gewerkt, laatstelijk als plaatsvervangend gemeentesecretaris van Zeist. Hij was na zijn Kamerlidmaatschap lid van de Kiesraad en leidde in 2003/2004 een onderzoek naar fraude in het HBO.

GPV
in de periode 1981-2001: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Gerrit Jan (Gert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuwpoort (Z.H.), 24 mei 1939

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Giessenburg, van 1956 tot 1958
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Schoonhoven, van 1958 tot 1962
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Elst, van 1962 tot 1965
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Nieuwpoort, van 1965 tot 1968
 • ambtenaar algemene zaken, gemeente Zeist, tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris, van 1968 tot 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 7 juni 1978
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 14 februari 2001 (tot 1989 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 14 februari 2001

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Kamerlid met uiteenlopende zaken bezig (onder meer onderwijs, financiën en volksgezondheid), maar gold als autoriteit op het gebied van het binnenlands bestuur
 • Interpelleerde op 27 januari 1983 samen met de PvdA'er Arie van der Hek minister-president Lubbers over het verder te voeren werkgelegenheidsbeleid
 • Interpelleerde op 21 juni 1984 samen met de CDA'er Sytze Faber minister-president Lubbers over de viering van Bevrijdingsdag in 1985
 • Interpelleerde op 19 februari 1991 minister Hirsch Ballin over de melding van gevallen van euthanasie
 • Bracht in 1991 met Frits Castricum (PvdA) en Loek Hermans (VVD) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816)
 • Interpelleerde op 14 december 1994 minister Wijers en staatssecretaris Schmitz over het kansspelbeleid, met name wat betreft speelautomaten
 • Op zijn initiatief werd in juni 1996 een commissie ingesteld die moest toezien op uitvoering van de aanbevelingen van de enquêtecommissie opsporingsmethoden
 • Een door hem in 1994 ingediende (en aangenomen) motie leidde tot een formeel parlementair instemmingsrecht bij de uitzending van militaire eenheden in het kader van vredesoperaties

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was middenstander (kruidenier)

woonplaats
Zeist

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Nationaal-Gereformeerde Gemeentepolitiek" (toelichting op gemeenteprogram GPV)
 • diverse publikaties over GPV-politiek in bladen
 • diverse publikaties over juridische onderwerpen in vakbladen

redevoeringen
Thorbeckelezing 2002: "De gewetensfunctie van het parlement"

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • "Ik ben echt een volksvertegenwoordiger. G.J. Schutte over twintig jaar Kamerlidmaatschap", interview C. van Baalen en J. Ramakers, in: Jaarboek Parlementaite Geschiedenis, 2001
 • G. Harinck en M. Niemeijer (red.), "Altijd de moeite waard" (vriendenboek voor G.J. Schutte, 2003)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.