RPF-Jongeren (RPFJ)

Logo RPF jongeren

Deze politieke jongerenorganisatie was verwant aan de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). De moederpartij besloot, ondanks weerstand van de leden, in 1981 over te gaan tot de oprichting van een jongerenorganisatie (RPJO). De organisatie kwam pas in 1984 daadwerkelijk tot stand. Na een moeizaam begin wist de organisatie ongeveer 1700 leden aan zich te binden. Na een bestuurlijke crisis bleek echter een fusie met het GPJC onvermijdelijk. In 2000 vond deze plaats en gingen de twee organisaties verder als PerspectieF, jongeren van de ChristenUnie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

De RPF-Jongeren droegen de standpunten van hun moederpartij uit en deelden ook dezelfde ideologie. De jongeren hebben vrijwel nooit de behoefte om de moederpartij tegen te spreken.

3.

Historische ontwikkeling

In eerste instantie hadden de RPF-leden weinig trek in een eigen jongerenorganisatie. Een groot deel van de RPF'ers was afkomstig van de ARP en de jongerenorganisatie daarvan, de ARJOS, had volgens hen de koers van de partij negatief beïnvloed. Het RPF-bestuur zag na verloop van tijd toch in dat een jongerenorganisatie noodzakelijk was voor het behoud van de partij, dus nam het bestuur in 1981 het initiatief een jongerenorganisatie op te richten. Pas in 1984 kwamen de RPF-Jongeren tot stand.

De organisatie kende een moeilijke start. In 1985 telden de RPF-Jongeren 150 leden en zeven afdelingen. Het bleek moeilijk om jongeren bij politiek te betrekken. Daarnaast spanden de RPF-afdelingen zich niet in. Toch liep het ledental langzaamaan op. In 1990 bereikten de RPF-Jongeren de magische grens van 1000 leden, waardoor ze subsidie van de overheid kregen. De extra inkomsten besteedden de RPF-Jongeren aan een extra jongerenwerker en een eigen blad, Alert.

Op het hoogtepunt had de RPFJ 1700 leden. Het latere Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink trad in 1996 aan als voorzitter, om een half jaar later plots te vertrekken, met een bestuurscrisis tot gevolg. De jongeren krabbelden kort op, maar kregen uiteindelijk te kampen met de ontzuiling.

Eind jaren negentig keken de RPF-jongeren steeds meer naar hun leeftijdsgenoten van het GPV. De moederpartijen benaderden elkaar voor een fusie, en de jongeren bleven dus niet achter. De twee jongerenorganisaties richtten een contactgroep op, Hermes. In dit overlegorgaan spraken de jongeren af hoe de nieuwe jongerenorganisatie er uit zou gaan zien. Uiteindelijk bleek Hermes nog groter te zijn dan de actieve leden van beide verenigingen samen. Op 23 september 2000 gingen de twee organisaties op in PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.

4.

Gegevens

Naam

RPF-Jongeren (RPFJ)

Moederpartij

RPF

Opgericht

15 september 1984

Opgeheven

23 september 2000

Ledenaantal

maximaal 1700

Ledenblad

Alert


Meer over