Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)

Logo ANJV

Het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) is een jongerenorganisatie, die jarenlang als jongerenafdeling van de Communistische Partij Nederland (CPN) fungeerde. Hoewel onafhankelijk, had de CPN een grote invloed op de jongerenorganisatie. Het ANJV is een nog altijd bestaande organisatie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

Het ANJV streefde naar een samenwerking tussen verschillende (socialistische) jongeren, om de rechten van werkende jongeren te verbeteren. Voornamelijk samenwerken met de FJG en NVV-jongeren was zeer gewenst. In feite was het de doelstelling van het ANJV het communisme door te laten dringen bij andere jongerengroepen.

2.

Organisatiestructuur

Het landelijk bestuur was de kern van het ANJV, hoewel het ledencongres op papier het hoogste orgaan was. De invloed van het landelijke CPN-bestuur op de jongeren was zeer groot. Naast het landelijke bestuur kende het ANJV ook verscheidene afdelingen, waarvan Amsterdam de grootste was.

4.

Historische ontwikkeling

De illegale CPN bracht nog tijdens de Tweede Wereldoorlog het jongerenwerk onder bij het ANJV. Uiteraard had de organisatie als doel om de jeugd op een 'socialistische' manier op te voeden en te scholen, maar ook om het communistische gedachtegoed te verspreiden.

Belangrijke bijeenkomsten van het ANJV vormden de Pinksterkampen, waar de communistische jeugd samenkwam. De controle van het hoofdbestuur van de CPN op de jongeren was groot. Zo kregen CPN-politici veel ruimte om hun verhaal in het ledenblad van het ANJV, Jeugd, te houden. Een aantal ANJV'ers mocht aanschuiven bij de vergaderingen van het landelijk bestuur.

De hoogtepunten van het ANJV vormden de protesten tegen het regime van Soeharto en tegen de Vietnamoorlog. Zo wist het ANJV ervoor te zorgen dat de secretaris van de vredesdemonstraties uit haar midden kwam. Voor de rest kreeg het ANJV weinig van de grond.

Toen de CPN in 1991 opging in GroenLinks, besloot het ANJV zelfstandig verder te gaan. De activiteiten bleven echter beperkt tot in de regio Amsterdam. De overleving van het ANJV werd bemoeilijkt door het intrekken van subsidie van de overheid. Voor zover bekend is het ANJV echter nog niet opgeheven. In 2012 heeft het ANJV contact opgenomen met DWARS om alsnog tot een fusie over te gaan.

5.

Gegevens

Naam

Algemeen Nederlands Jeugd Verbond

Moederpartij

CPN

Opgericht

15 juni 1945

Opgeheven

2012

Ledenaantal

Ongeveer 3000 (rond 1947)

Ledenblad

Jeugd


Meer over