W. (Ineke) van Gent

Foto W. (Ineke) van Gent

Ineke van Gent (1957) was van 19 mei 1998 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid van GroenLinks. Sinds 2017 is zij burgemeester van Schiermonnikoog. In 2013-2017 was zij regiodirecteur Noord bij de Nederlandse Spoorwegen. Mevrouw Van Gent was eerder regiohoofd van de FNV in de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) en in 1985-1994 gemeenteraadslid in Groningen. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met arbeid en zorg, emancipatie, verkeer, binnenlands bestuur en koninkrijksrelaties. Mevrouw Van Gent was vicefractievoorzitter en maakte deel uit van het Presidium. Verder was zij voorzitter van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

GroenLinks
in de periode 1998-2012: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Wilhelmina (Ineke)

personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 21 juni 1957

partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch Socialistische Partij), tot 27 januari 1991
 • GroenLinks

hoofdfuncties/beroepen

 • verkoopster HEMA
 • werkster
 • kinderoppas
 • kantinemedewerkster
 • sociaal adviseur huisvestingsbureau
 • hulpverlener Stichting toevluchtsoord voor vrouwen met/zonder kinderen, 1982
 • sociaal adviseur Gemeentelijk huisvestingsbureau, gemeente Groningen, van 1982 tot 1985
 • lid gemeenteraad van Groningen, van 4 september 1985 tot 12 april 1994 (in 1985-1986 voor de PSP)
 • districtshoofd FNV, regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), van 16 oktober 1994 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 20 september 2012
 • directeur regio Noordoost, Nederlandse Spoorwegen, van 15 februari 2013 tot september 2017
 • burgemeester van Schiermonnikoog, vanaf 26 september 2017

activiteiten

als parlementariër
 • Was in 2000 mede-initiatiefneemster bij een voorstel tot invoering van een klachtrecht voor individuele werknemers (27.274)
 • Interpelleerde op 4 oktober 2001 minister Borst over topinkomens in de zorg (28.033)
 • Werd in 2002 tweede ondertekenaar van een door de PvdA ingediend initiatiefvoorstel over begrenzing van de huurharmonisatie. Dit voorstel werd in 2002 door de Tweede Kamer verworpen. (25.796)
 • Diende in 2003 een initiatiefwetsvoorstel in waardoor de rechtspositie van 'klokkenluiders' beter beschermd moet worden. (28.990)
 • Diende in 2003 een initiatiefwetsvoorstel in over het verstrekken van huursubsidie aan bewoners (m.n. studenten) van onzelfstandige woonruimte (29.003)
 • Diende in 2006 een initiatiefnota in over helder taalgebruik door de overheid (30.470)
 • Diende in 2006 samen met haar fractiegenote Femke Halsema een initiatiefwetsvoorstel in tot opneming in de Grondwet van een zorgplicht voor het welzijn van dieren (30.900)
 • Diende in 2007 een initiatiefwetsvoorstel in over het toekennen van een vaderverlof (na nota van wijziging 'babyverlof' genoemd) aan de partners van moeders na bevaling. Vanaf oktober 2007 trad Femke Halsema op als medeondertekenaar. Het voorstel werd in 2010 door de Tweede Kamer verworpen. (31.071)
 • Presenteerde in 2008 het plan 'Kiezen voor kinderopvang'
 • Diende in 2008 samen met haar fractiegenote Jolande Sap een initiatiefwetsvoorstel in over langdurig zorgverlof (verruiming mogelijkheid mantelzorg) (31.800)
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van verboden over winkelopening op zon- en feestdagen (32.412)
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jetta Klijnsma (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie (32.476)
 • Diende in 2011 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van een babyverlof voor vaders (32.659)
 • Diende in 2011 samen met Jacques Monasch (PvdA), Farshad Bashir (SP) en Kees Verhoeven (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het bieden van de mogelijkheid tot inbesteding van openbaar vervoer in en rond Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht. Het voorstel is aangenomen. (32.845)
 • Diende in 2011 samen met Eddy van Hijum (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om de mogelijkheden voor flexibel werken uit te breiden (32.889)
 • Diende in 2011 samen met Sharon Gesthuizen (SP), Pauline Smeets (PvdA) en Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte (33.018)
 • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)

opvallend stemgedrag
 • In 1999 stemden zij en Karimi als enigen van hun fractie vóór een motie-Van Bommel waarin om stopzetting van de NAVO-bombardementen op Servië werd gevraagd
 • Behoorde in 2001 tot de minderheid van de gezamenlijke GroenLinks-fracties die tegen het wetsvoorstel stemde waarin aan de prins van Oranje toestemming werd verleend voor een huwelijk met Máxima Zorreguieta
 • Stemde in 2011 als enige van haar fractie tegen het besluit om een politietrainingsmissie naar de Afghaanse provincie Kunduz te zenden

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Weigerde bij haar vertrek uit de Tweede Kamer de gebruikelijke koninklijke onderscheiding
 • Haar vader was militair

woonplaats
Groningen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Gijs Herderscheé, "'Het debat wordt snel plat en persoonlijk in Den Haag'", De Volkskrant, 23 juli 2012
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.