Staatscommissie-Heemskerk (1910-1912)

Deze staatscommissie werd ingesteld op 24 maart 1910 door het kabinet-Heemskerk. Voorzitter was minister-president en minister van Binnenlandse Zaken mr. Th. Heemskerk. De commissie moest adviseren over uitbreiding van het kiesrecht en over het onderwijsartikel. De commissie bracht op 15 mei 1912 haar eindverslag uit, maar kon niet met een eensluidend advies komen. De commissie werd op 22 juli 1912 ontbonden.

De werkzaamheden van de Staatscommissie leidden niet tot herziening van de Grondwet.

1.

Samenstelling

De commissie bestond, naast mr. J. Heemskerk en ondervoorzitter jhr.mr. J. Röell (liberaal Eerste Kamerlid), uit 15 leden. Secretaris was mr. J.B. Kan, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

naam

functie(s)

politieke kleur

jhr. S. van Citters

Commissaris der Koningin

antirevolutionair

mr. P.W.A. Cort van der Linden

lid Raad van State

liberaal

jhr.mr. W.Th.C. van Doorn

Tweede Kamerlid

liberaal

mr. H.L. Drucker

Tweede Kamerlid

vrijzinnig-democraat

mr. G.W. baron van der Feltz

Eerste Kamerlid

liberaal

mr.dr. J.W.H.M. van Idsinga

Tweede Kamerlid

christelijk-historich

dr. A. Kuyper

Tweede Kamerlid

antirevolutionair

mr. J.A. Loeff

Tweede Kamerlid

Rooms-Katholieken

mr.dr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg

Tweede Kamerlid

antirevolutionair

jhr.mr. O.F.A.H. van Nispen tot Sevenaer

Tweede Kamerlid

Rooms-Katholieken

mr.dr. W.H. Nolens

Tweede Kamerlid

Rooms-Katholieken

mr. J. Oppenheim

lid Raad van State

liberaal

mr. F.J.M.A. Reekers

Eerste Kamerlid

Rooms-Katholieken

jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman

Tweede Kamerlid

christelijk-historich

mr. P.J. Troelstra

Tweede Kamerlid

sociaaldemocraten

mr. M. Tydeman

Tweede Kamerlid

oud-liberaal

mr. H.A. van de Velde

Tweede Kamerlid

antirevolutionair


Meer over