Mr. G.W. baron van der Feltz

foto Mr. G.W. baron van der Feltz
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Liberaal Eerste Kamerlid uit Assen dat in 1912 VDB lid werd, maar in 1921 overstapte naar de Vrijheidsbond. Neef van een Tweede Kamerlid en schoonzoon van De Savornin Lohman. In Assen advocaat en later griffier van de Staten van Drenthe. Bekwaam jurist, die deel uitmaakte van de Staatscommissie-Heemskerk over de Grondwetsherziening. Zowel maatschappelijk als in de Senaat zeer actief op velerlei terrein. Eenvoudig gebleven edelman, met oog voor sociale noden. Zette zich vooral in voor de reclassering van jeugdige gedetineerden.

liberaal, VDB
in de periode 1904-1922: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gustaaf Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 18 december 1853

overlijdensplaats en -datum
Assen, 16 januari 1928

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (vooruitstrevend)

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), van 1912 tot april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf oktober 1921

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • griffier Staten van Drenthe, van 1 december 1884 tot 1 december 1904
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 24 juli 1922 (voor Drenthe)
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Assen, van 1 januari 1907 tot 16 januari 1928

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/14)

 • lid Raad van Commissarissen Financieele Maatschappij voor Canada
 • lid Raad van Commissarissen Algemeene Maatschappij voor Levensverzekering en Lijfrente

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Commissie van Rapporteurs over de voorstellen tot Grondwetsherziening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1917 tot mei 1917
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1918 tot maart 1919

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende zaken, zoals onderwijs, waterstaat, financiën, defensie en buitenlandse zaken
 • Interpelleerde op 28 november 1907 minister Van Rappard over een missive over het onder de wapenen houden van het blijvend gedeelte (van het leger)

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • De afdeling Assen van de VDB verzocht hem in oktober 1921 zijn Eerste Kamerlidmaatschap neer te leggen, omdat hij tot de Vrijheidsbond bleek te zijn toegetreden. Hij achtte dat bestuur niet bevoegd om hem dat te vragen.

uit de privésfeer
 • Zijn zwager jhr. H. van der Wijck was burgemeester van achtereenvolgens Westerbork, Roden en Rolde; zijn zwager jhr. A. Bas Backer was burgemeester van Ophemert, van Elburg en van Bloemendaal
 • Zijn vader was burgemeester van Voorst en lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland

verkiezingen
 • Werd in 1904 bij de Eerste Kamerverkiezingen na de ontbinding in Provinciale Staten van Drenthe met 29 van de 34 stemmen gekozen
 • Werd in 1907 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Drenthe met algemene stemmen herkozen
 • Werd in 1916 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Drenthe met 30 van de 34 stemmen herkozen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.