Jhr.Dr. S. (Schelto) van Citters

foto Jhr.Dr. S. (Schelto) van Citters
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Conservatieve, strenggelovige, hoffelijke en gematigde bestuurder. Typische regent. Kleinzoon van een oud-minister en schoonzoon van een oud-Kamerlid. Doorliep een ambtelijke loopbaan en werd ten tijde van het kabinet-Kuyper secretaris-generaal van Financiën. Volgde in 1907 in het district Ede als Haagse topambtenaar een uitgesproken vertegenwoordiger van de gereformeerden van de Veluwe op. Zat twee jaar voor de ARP in de Tweede Kamer en was daarna zestien jaar Commissaris van de Koningin in Gelderland. Zette zich bijzonder in voor uitbouw van de Landbouw-Hogeschool in Wageningen. Het ambt van Commissaris moest hij opgeven vanwege doofheid. Hij was van 1929 tot zijn overlijden in 1942 nog wel Eerste Kamerlid.

ARP
in de periode 1903-1942: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Schelto (Schelto)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Jhr. S. van Citters, van 13 januari 1865 tot maart 1938
 • Jhr.Dr. S. van Citters, vanaf maart 1938 (nadat aan hem door de Landbouw-Hogeschool te Wageningen een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 januari 1865

overlijdensplaats en -datum
Brummen, 13 maart 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij), vanaf 1907

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • chef afdeling handel en nijverheid (rang: referendaris), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van februari 1901 tot 1 mei 1903
 • secretaris-generaal ministerie van Financiën, van 1 mei 1903 tot 1 maart 1907
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 maart 1907 tot 9 juli 1909 (voor het kiesdistrict Ede)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 3 september 1907 tot 1 augustus 1909
 • Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 1 augustus 1909 tot 16 april 1925 (benoemd bij K.B. van 24 mei 1909)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 13 maart 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter Nationaal Crisis Comité, van november 1931 tot juli 1935
 • lid Electriciteitsraad, van 1933 tot 1939

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 september 1939 tot 19 december 1939
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 2 april 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende zaken, waaronder buitenlandse zaken, verkeer, defensie, financiën en onderwijs. Voerde ook geregeld het woord over naturalisatie-wetsontwerpen.
 • Interpelleerde op 14 maart 1934 minister Marchant over het antwoord op zijn vragen over een vredesoproep van een Comité van professoren en studenten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was toen hij Tweede Kamerlid werd nog geen lid van de ARP. Kuyper schoof hem naar voren als kandidaat, omdat een meer uitgesproken AR-kandidaat mogelijk een christelijk-historische tegenkandidatuur zou uitlokken.
 • Werd in 1908 genoemd als minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk
 • Zette zich bijzonder in voor uitbouw van de Landbouw-Hogeschool in Wageningen

uit de privésfeer
 • Bij de afdeling Handel en Nijverheid was De Marez Oyens (later minister) zijn chef en De Monté verLoren (later Kamerlid) zijn ondergeschikte
 • Beheerde landgoederen te Scherpenzeel, die eigendom waren van zijn eerste echtgenote
 • Zijn eerste en tweede echtgenotes waren nichten van elkaar

verkiezingen
 • Versloeg in 1907 bij tussentijdse verkiezingen P. Tideman (vl)
 • In 1926 kandidaat in en in 1932 en 1937 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.