Mr.dr. J.W.H.M. van Idsinga

foto Mr.dr. J.W.H.M. van Idsinga
bron: Onze Afgevaardigden

Uiterst conservatief, maar ook onafhankelijk christelijk-historisch Tweede Kamerlid voor het district Bodegraven. Was op Binnenlandse Zaken dertien jaar chef van de afdeling binnenlands bestuur. Tegenstander van de sociale politiek van minister Talma. Keerde zich verder als één van de weinigen tegen de Grondwetsherziening van 1917, omdat hij zich verzette tegen een te grote invloed van het partijwezen op de politiek en de evenredige vertegenwoordiging afwees. Matig spreker, die zich niet bekommerde om zijn populariteit.

Vrij-AR, CHP, CHU
in de periode 1901-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Willem Herman Meyert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sint Eustatius (Antillen), 13 juli 1854

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 februari 1921

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), tot 16 april 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), van 16 april 1903 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • chef afdeling binnenlands bestuur (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 juni 1888 tot 17 september 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Bodegraven)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 6 juli 1904 tot 4 juli 1916 (voor het kiesdistrict Gouda)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Commissie van Toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere universiteiten, van 30 juni 1905 tot 1917
 • lid Commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, vanaf 7 oktober 1907 (nog in 1914)

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Gerenaal) (voor 1910 en 1911)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1913 (Tweede Kamer der Staten-Gerenaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen, arbeidszaken, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in 1913 afwezig bij de stemmingen over de ontwerp-Ziektewet en ontwerp-Invaliditeits- en Ouderdomswet
 • Wees invoering van individueel algemeen kiesrecht af, omdat hij voorstander was van organisch kiesrecht. Was in 1916 bij de stemming over het betreffende grondwetsvoorstel echter afwezig.
 • Nam in 1916 vanwege zijn gezondheid ontslag als Statenlid

uit de privésfeer
 • Solliciteerde in 1888 zonder succes naar de functie van griffier van de Tweede Kamer. Kreeg in de Tweede Kamer 21 van de 84 uitgebrachte stemmen.
 • Zijn zwager van procureur-generaal bij de Hoge Raad

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1909 J. Kraus (ul)
 • Versloeg in 1913 J.W.F.S. Middelbeek (ul)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.