Mr.dr. J.W.H.M. van Idsinga

foto Mr.dr. J.W.H.M. van Idsinga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden

Uiterst conservatief, maar ook onafhankelijk christelijk-historisch Tweede Kamerlid voor het district Bodegraven. Was op Binnenlandse Zaken dertien jaar chef van de afdeling binnenlands bestuur. Tegenstander van de sociale politiek van minister Talma. Keerde zich verder als één van de weinigen tegen de Grondwetsherziening van 1917, omdat hij zich verzette tegen een te grote invloed van het partijwezen op de politiek en de evenredige vertegenwoordiging afwees. Matig spreker, die zich niet bekommerde om zijn populariteit.

Vrij-AR, CHP, CHU
in de periode 1901-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johan Willem Herman Meyert

geboorteplaats en -datum
Sint Eustatius (Antillen), 13 juli 1854

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 februari 1921

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), tot 16 april 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), van 16 april 1903 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 november 1880 tot 1 juni 1888
 • chef afdeling binnenlands bestuur (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 juni 1888 tot 17 september 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Bodegraven)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 6 juli 1904 tot 4 juli 1916 (voor het kiesdistrict Gouda)

4.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Commissie van Toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere universiteiten, van 30 juni 1905 tot 1917
 • lid Commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, vanaf 7 oktober 1907 (nog in 1914)

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Gerenaal) (voor 1910 en 1911)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1913 (Tweede Kamer der Staten-Gerenaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen, arbeidszaken, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in 1913 afwezig bij de stemmingen over de ontwerp-Ziektewet en ontwerp-Invaliditeits- en Ouderdomswet
 • Wees invoering van individueel algemeen kiesrecht af, omdat hij voorstander was van organisch kiesrecht. Was in 1916 bij de stemming over het betreffende grondwetsvoorstel echter afwezig.
 • Nam in 1916 vanwege zijn gezondheid ontslag als Statenlid

uit de privésfeer
 • Solliciteerde in 1888 zonder succes naar de functie van griffier van de Tweede Kamer. Kreeg in de Tweede Kamer 21 van de 84 uitgebrachte stemmen.
 • Zijn zwager van procureur-generaal bij de Hoge Raad

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1909 J. Kraus (ul)
 • Versloeg in 1913 J.W.F.S. Middelbeek (ul)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Het Vaderland", 23 en 24 febr. 1921
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909, 1913
 • Ned. Patriciaat, 1931

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.