Mr. F.J.M.A. Reekers

foto Mr. F.J.M.A. Reekers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Amsterdamse katholieke politicus, die veertig jaar volksvertegenwoordiger was. In 1878 via het nieuwe district Haarlemmermeer tot Tweede Kamerlid gekozen. Ontpopte zich als belangenbehartiger van de vissers. Bracht na twee vergeefse pogingen in 1890 een initiatiefwet tot stand over het gebruik van grotere netten bij de visserij op de Zuiderzee. Behoorde tot de meer democratisch gezinde katholieke afgevaardigden en koos vaak de zijde van Schaepman. Voorstander van persoonlijke dienstplicht. Verloor in 1894 als anti-Takkiaan zijn zetel. Werd twee jaar later voor Gelderland Eerste Kamerlid en bleef dat tot op hoge leeftijd.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP), Schaepmaniaan
in de periode 1878-1922: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Frederic Joseph Maria Anton

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 6 juni 1842

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 27 mei 1922

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • R.K. (Rooms-Katholieken) (tot 1894 medestander van Schaepman)
 • anti-Takkiaan

4.

Hoofdfuncties/beroepen (9/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 maart 1878 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Haarlemmermeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Haarlemmermeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Haarlemmermeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Haarlemmermeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Haarlemmermeer)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 30 december 1891 tot 4 september 1894
 • wethouder (van handelsinrichtingen, burgerlijke stand en bevolkingsregister) van Amsterdam, van 31 december 1891 tot 5 september 1893
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1896 tot 23 juli 1904 (voor Gelderland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 27 mei 1922 (voor Gelderland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

 • secretaris en lid Raad van Commissarissen Amsterdamsche Hypotheekbank, omstreeks 1917
 • voorzitter Maatschappij voor Weldadigheid te Frederiksoord, omstreeks 1917 tot 27 mei 1922

afgeleide functies, presidia etc. (2/20)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van maart 1920 tot juni 1921
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1921 tot mei 1922

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Interpelleerde op 20 juli 1899 minister Lely over het reglement van politie voor de vissershaven IJmuiden
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over visserij, waterstaat, landbouw, volkshuisvesting en militaire zaken

opvallend stemgedrag (0/13)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden
 • Verloor in 1893 zijn wethouderspost aan een nieuwgekozen katholiek raadslid (Schölvinck)
 • Trad begin jaren twintig als oudste lid in jaren enkele malen op als fungerend Eerste Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Kocht in 1877 het landgoed Hagenau (548 ha.) bij Dieren
 • Uit zijn legaat werd de bouw van de Dierense toren, de in 1925 gebouwde toren bij de RK Mariakerk, gefinancierd. Twee klokken daarin kregen zijn naam.

anekdotes en citaten
 • Volendamse vissers schonken hem een zilveren model van twee in span vissende Volendammer Botters, wegens zijn inspanningen voor afschaffing van het zgn. 'kuilverbod' in 1890. Dit model is in bezit van het Nederlandse Scheepvaartmuseum.

verkiezingen (3/14)
 • Werd in 1901 in het district Hilversum na herstemming verslagen door S. baron van Heemstra (arp)
 • Werd in 1904 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Gelderland met 41 van de 61 stemmen herkozen
 • Werd in 1913 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Gelderland met 34 van de 56 stemmen herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.