Eurocommissaris

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een Eurocommissaris is één van de 27 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal Eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Benoeming

Iedere lidstaat kandideert, in samenspraak met de voorzitter van de Europese Commissie, één Eurocommissaris. Na goedkeuring door het Europees Parlement en de Europese Raad wordt de commissaris geïnstalleerd. Een Eurocommissaris vertegenwoordigt echter niet het belang van één lidstaat, maar moet het belang van de Europese Unie als geheel voorop stellen.

Eurocommissarissen mogen geen andere hoofd- of nevenfuncties vervullen.

2.

Huidige commissarissen

FunctiePersoon
Voorzitter Europese Commissie U.G. (Ursula) von der Leyen
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor een sterker Europa in de wereld (vicevoorzitter) J. (Josep) Borrell Fontelles
Eurocommissaris voor Begroting en Administratie J. (Johannes) Hahn
Eurocommissaris voor Energie K. (Kadri) Simson
Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding O. (Olivér) Várhelyi
Eurocommissaris voor Handel V. (Valdis) Dombrovskis
Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij V. (Virginijus) Sinkevičius
Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid S. (Stella) Kyriakides
Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Y.J.M. (Ylva) Johansson
Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten N. (Nicolas) Schmit
Eurocommissaris voor Economie P. (Paolo) Gentiloni
Eurocommissaris voor Crisisbeheer J. (Janez) Lenarčič
Eurocommissaris voor Landbouw J.C. (Janusz) Wojciechowski
Eurocommissaris voor Vervoer A.I. (Adina-Ioana) Vălean
Eurocommissaris voor Interne Markt Th. (Thierry) Breton
Eurocommissaris voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses (vicevoorzitter) M. (Maroš) Sefčovič
Eurocommissaris voor Justitie D.J.L. (Didier) Reynders
Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd I.N. (Iliana) Ivanova
Eurocommissaris voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk (uitvoerend vicevoorzitter) M. (Margrethe) Vestager, V. (Vĕra) Jourová
Eurocommissaris voor Internationale Partnerschappen J.P. (Jutta) Urpilainen
Eurocommissaris voor de Bevordering van onze Europese levenswijze (vicevoorzitter) M. (Margaritis) Schinas
Eurocommissaris voor Democratie en Demografie (vicevoorzitter) D. (Dubravka) Šuica
Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen (uitvoerend vicevoorzitter) V. (Valdis) Dombrovskis
Eurocommissaris voor Gelijkheid H. (Helena) Dalli
Eurocommissaris voor de Europese Green Deal (eerste uitvoerend vicevoorzitter) M. (Maroš) Sefčovič, W.B. (Wopke) Hoekstra
Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen E.M. (Elisa) da Costa Guimarães Ferreira
Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie (vicevoorzitter) V. (Vĕra) Jourová
Eurocommissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie M. (Mairead) McGuinness

3.

Taken en bevoegdheden

Binnen de Commissie is iedere Eurocommissaris verantwoordelijk voor een of enkele beleidsterreinen. De Eurocommissarissen worden hierin ondersteund door een of meerdere directoraten-generaal of afdelingen van een directoraat-generaal, en mogelijk ook nog Europese agentschappen die actief zijn op het beleidsterrein van de Eurocommissaris. De Eurocommissarissen kunnen daarnaast speciale adviseurs benoemen om hen te bij te staan op specifieke onderwerpen.