Nederlandse Eurocommissarissen

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Frans Timmermans
Bron: European Commission

Er zijn in totaal 27 eurocommissarissen die in zijn geheel de Europese Commissie vormen. Elke lidstaat kandideert één eurocommissaris, zo is er dus altijd één Nederlandse eurocommissaris. Nederland levert al sinds 1958 eurocommissarissen. De huidige Nederlandse Eurocommissaris is Frans Timmermans (PvdA).

De eerste Nederlandse eurocommissaris was van 1958 tot 1973 Sicco Mansholt van de PvdA. Hij was eurocommissaris van de landbouw. Nederlandse eurocommissarissen wisselden zich van 1958 tot 1999 vooral af tussen de sociaaldemocraten van de PvdA en de christendemocraten van de KVP en later de CDA. Zo was de tweede Nederlandse eurocommissaris Maan Sassen (Mededinging) een politicus van de KVP. Vanaf 1999 tot 2014 heeft de VVD ook twee eurocommissarissen geleverd: Frits Bolkestein en Neelie Kroes. Neelie Kroes is twee termijnen Eurocommissaris geweest en was van 2010 tot 2014 tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie in de Commissie-Barroso II.

Sinds 2014 is Frans Timmermans de Nederlandse eurocommissaris. Tot 2019 was hij de eurocommissaris belast met betere regelgeving. Sinds 2019 is hij de eurocommissaris belast met klimaatactie, waaronder ook de Europese Green Deal valt. Daarnaast is Timmermans ook sinds 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie binnen de Commissie-Juncker en Commissie-von der Leyen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Nederlandse Eurocommissarissen (1958 - heden)

fotonaam eurocommissarispostaanvang functieeinde functie
Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra [Bron: Rijksoverheid.nl]W.B. (Wopke) Hoekstralid Europese Commissie, belast met klimaatactie2023-10-09
Frans TimmermansF.C.G.M. (Frans) Timmermanslid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met klimaatactie inclusief de 'Green Deal'2019-12-012023-08-22
Frans TimmermansF.C.G.M. (Frans) Timmermanslid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met betere regelgeving, relaties met de Europese instellingen, rechtsregels, fundamentele rechten en duurzame ontwikkeling2014-11-012019-12-01
Neelie KroesN. (Neelie) Kroeslid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met de digitale agenda2010-02-102014-11-01
Neelie KroesN. (Neelie) Kroeslid Europese Commissie, belast met mededinging2004-11-222010-02-10
Frits BolkesteinF. (Frits) Bolkesteinlid Europese Commissie, belast met interne markt en fiscale zaken1999-09-172004-11-22
Hans van den BroekH. (Hans) van den Broeklid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen met Midden- en Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie, Turkije, Cyprus, Malta en andere Europese landen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, mensenrechten en externe diplomatieke missies, alsmede uitbreiding van de Europese Unie1995-01-251999-09-17
Hans van den BroekH. (Hans) van den Broeklid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en uitbreiding1993-01-061995-01-25
Frans AndriessenF.H.J.J. (Frans) Andriessenlid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met externe betrekkingen, handelspolitiek en samenwerking met andere Europese landen1989-01-061993-01-06
Frans AndriessenF.H.J.J. (Frans) Andriessenlid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met land- en bosbouw (en tot 1 januari 1986 tevens visserij)1985-01-061989-01-06
Frans AndriessenF.H.J.J. (Frans) Andriessenlid Europese Commissie, belast met mededinging en betrekkingen met het Europees Parlement1981-01-061985-01-06
Vredeling, Ir. H.H. (Henk) Vredelinglid Europese Commissie, belast met sociale zaken en werkgelegenheid1977-01-061981-01-06
Pierre LardinoisP.J. (Pierre) Lardinoislid Europese Commissie, belast met landbouw en visserij1973-01-061977-01-01
Maan SassenE.M.J.A. (Maan) Sassenlid Europese Commissie, belast met mededinging1967-07-021970-07-01
Sicco MansholtS.L. (Sicco) Mansholtlid Europese Commissie, belast met landbouw1958-01-011973-01-06

2.

Mijlpalen en wetenswaardigheden

Sicco Mansholt (1958-1973)

Sicco Mansholt (PvdA) werd na 13 jaar minister van Landbouw te zijn geweest lid van de eerste Europese Commissie. Hij werd de Eurocommissaris voor Landbouw in Commissie Hallstein I. De Commissie begon met 9 leden uit 6 landen en had zelfs bijna geen ambtenaren in eerste instantie. De belangrijkste vragen die speelden in deze tijd waren de mogelijke toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Gemeenschap en de vraag welke rol de verschillende Europese instituties te spelen hadden tegenover de lidstaten.

Maan Sassen (1967-1970)

Emmanuel 'Maan' Sassen was lid van de Commissie-Rey, van juli 1967 tot juli 1970. Binnen de Commissie was hij belast met concurrentiezaken. Zijn takenpakket bestond uit het beoordelen van aanvragen omtrent de fusies van bedrijven en het het beoordelen van staatssteun.

Pierre Lardinois (1973-1977)

Pierre Lardinois werd op 6 januari 1973 benoemd als Commissaris Landbouw en Visserij in de Commissie-Ortoli. Aan deze commissie namen voor het eerst leden van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk deel. Het was dus aan hem om de landbouwmarkten van deze nieuwe lidstaten op termijn in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Unie te passen. Tijdens zijn commissariaat kreeg hij te maken met een ernstige recessie als gevolg van een Arabische olieboycot door de Jom Kippoeroorlog.

Henk Vredeling (1977-1981)

Henk Vredeling was Eurocommissaris voor Sociale Zaken in de Commissie-Jenkins (1977-1981) en daarnaast ook vicevoorzitter. Voor zijn vertrek naar de Europese Commissie was hij minister van Defensie, Kamerlid en Europarlementariër geweest. Tijdens de Commissie-Jenkins werd voor het eerst het werkgelegenheidsbeleid ook onder 'Sociale Zaken' geplaatst. Zijn tijd als Eurocommissaris was moeizaam.

Frans Andriessen (1981-1993)

Frans Andriessen was van 1981 tot 1992 lid van de Europese Commissie en stond bekend als een harde werker met veel dossierkennis. Hij was overtuigd van de noodzaak voor Europa om 'eerst te verdiepen' voordat ze zou uitbreiden, hierbij was het van belang dat de Unie met één mond sprak. In de Commissie-Thorn was hij belast met mededingingsbeleid en betrekkingen met het Europees Parlement. In de Commissie-Delors I was hij belast met Landbouw en vicevoorzitter. In Delors II was hij wederom vicevoorzitter en belast met externe betrekkingen, handel en samenwerking met andere Europese landen.

Hans van den Broek (1993-1999)

Hans van den Broek (CDA) was van 1993 tot 1999 lid van de Europese Commissie. Tijdens Commissie-Delors III en Commissie-Santer was hij Eurocommissaris voor externe betrekkingen. In deze hoedanigheid hield hij zich onder meer bezig met het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de EU.

Frits Bolkestein (1999-2004)

Frits Bolkestein werd, na zijn fractievoorzitterschap bij de VVD in de Tweede Kamer van 1990 tot 1998, op 17 september 1999 benoemd als Commissaris Interne Markt, Douane-unie en Belastingen in de Commissie-Prodi (1999-2004). In deze periode vonden enkele zeer belangrijke gebeurtenissen plaats: de invoering van de euro in vijftien lidstaten, de uitbreiding van de Unie met tien landen in Midden- en Oost-Europa, en de totstandkoming van het Verdrag van Nice. Deze terreinen raakten echter niet direct aan de portefeuille van Bolkestein.

Neelie Kroes (2004-2014)

Neelie Kroes was Eurocommissaris van 2004 tot 2014. Van 2004 tot 2010 was zij in de Commissie-Barroso I belast met de portefeuille Mededinging. In de Commissie-Barroso II was ze van 2010 tot 2014 belast met de portefeuille Digitale Agenda en was ze tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie. Haar takenpakket bestond uit het beoordelen van aanvragen omtrent de fusies van bedrijven, het beoordelen van staatssteun, en het opstellen van ICT- en Telecommunicatiebeleid.