Commissie-Delors I (1985-1989)

Commissie-Delors I 1985-1989

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1985, als opvolger van de Commissie-Thorn, en bleef in functie tot januari 1989. Voorzitter was de Fransman Jacques Delors, die wordt gezien als een van de invloedrijkste voorzitters in de geschiedenis van de Europese Commissie. Voor Nederland nam de christendemocraat Frans Andriessen deel aan de Commissie als eurocommissaris voor land- en bosbouw.

Deze Commissie zette zich met name in voor de totstandkoming van een interne markt tussen de lidstaten van de EEG. In dit kader werden in 1985 en 1986 respectievelijk het Verdrag van Schengen en de Europese Akte gesloten. Daarnaast overzag deze Commissie de toetreding van Spanje en Portugal tot de Gemeenschap in 1986. Ook nam de Commissie maatregelen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te hervormen.

In januari 1989 werd Delors' ambtstermijn verlengd en begon hij aan zijn tweede termijn, als commissievoorzitter van de Commissie-Delors II.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Andriessen, Frans

Nederland

land- en bosbouw (tot 1 januari 1986 tevens visserij)

christendemocratisch

Cheysson, Claude

Frankrijk

Mediterrane zaken en Noord-Zuid-relaties

sociaaldemocratisch

Christophersen, Henning

Denemarken

begroting, financieel toezicht en personeel & organisatie

liberaal

Clinton Davis, Stanley

Verenigd Koninkrijk

milieu, nucleaire veiligheid en vervoer (tot 1 januari 1986 tevens consumentenbescherming)

sociaaldemocratisch

Cockfield, Lord Arthur

Verenigd Koninkrijk

interne markt, belastingen en douane

conservatief (rechts-liberaal)

De Clercq, Willy

België

externe betrekkingen en handel

liberaal

Delors, Jacques

Frankrijk

voorzitter, tevens monetaire zaken

sociaaldemocratisch

Mosar, Nicolaas

Luxemburg

energie, Euratom

christendemocratisch

Narjes, Karl-Heinz

Duitsland

industrie, informatiemaatschappij, onderzoek en wetenschap

christendemocratisch

Natali, Lorenzio

Italië

uitbreiding en ontwikkelingssamenwerking

christendemocratisch

Pfeiffer, Alois

Duitsland

economische Zaken, werkgelegenheid, kredietwezen en investeringen en Eurostat

sociaaldemocratisch

Ripa di Meana, Carlo

Italië

institutionele vraagstukken, informatiebeleid, cultuur en toerisme

sociaaldemocratisch

Sutherland, Peter

Ierland

mededinging (vanaf 1 januari 1986 tevens relaties met het parlement; tot 1 januari 1986 tevens sociale zaken en onderwijs)

christendemocratisch

Varfis, Grigorios

Griekenland

(tot 1 januari 1986) regionaal beleid en relaties met het Europees Parlement; (vanaf 1 januari 1986) structuurfondsen en consumentenbescherming

sociaaldemocratisch

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Commissarissen van nieuwe lidstaten per 3 januari 1986

Op 1 augustus 1987 overleed Alois Pfeiffer. Hij werd op 22 september 1987 opgevolgd door de Beierse christendemocraat Peter Schmidhuber.

3.

Mijlpalen

Interne markt en EMU

Na het euro-pessimisme van de jaren 70 en het begin van de jaren 80, stelde Delors zich tot doel om de Europese integratie nieuw leven in te blazen. Hij ging zich vooral inzetten voor de totstandkoming van de interne markt. Dit kwam in Delors' eerste termijn met name tot uiting in het tekenen van het Verdrag van Schengen in 1985, waarmee Frankrijk, West-Duitsland en de Beneluxlanden afspraken dat personencontrole aan de gemeenschappelijke binnengrenzen werd afgeschaft. Het jaar daarna sloten de lidstaten van de EEG de Europese Akte, die vaststelde dat in 1993 een gemeenschappelijke Europese markt moest zijn bereikt. Ook werd daarin bepaald dat gewerkt moest worden in de richting van een Economische en Monetaire Unie (EMU), die in de Europese Akte werd gepresenteerd als noodzakelijke voorwaarde voor de interne markt.

Uitbreiding

Op 1 januari 1986 traden Spanje en Portugal toe tot de EEG, waarmee het aantal lidstaten op twaalf kwam. Hierdoor breidde het aantal leden van de Commissie ook uit en vonden enkele portefeuillewisselingen plaats. Daarnaast vroeg Turkije in 1987 het EEG-lidmaatschap aan, maar het land kreeg pas in 1999 de status van kandidaat-lidstaat.

Landbouwbeleid

De Commissie zette zich in om het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EEG te hervormen. Dit beleid bevoordeelde boeren in de EEG door hun een vaste prijs te bieden voor hun producten, te beschermen tegen importproducten en subsidies te geven op exportproducten. De negatieve gevolgen van dit beleid waren onder meer overproductie en een ophoping van landbouwproducten. Ook had het negatieve effecten op het Nederlands imago in de wereldhandel. De Commissie-Delors I probeerde deze negatieve gevolgen tegen te gaan, onder meer door een grens te stellen aan de hoge EEG-uitgaven aan landbouw.