Commissie-Delors III (1993-1995)

Commissie-Delors III 1993-1995

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995. Het was de derde Commissie onder leiding van de Fransman Jacques Delors. De Nederlandse eurocommissaris Hans van den Broek was verantwoordelijk voor de portefeuilles externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en uitbreiding.

Deze Commissie was de eerste Commissie van de Europese Unie, die tot stand kwam met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht in november 1993. Ook werd in datzelfde jaar de interne markt gerealiseerd. Onderhandelingen over toetreding van Oostenrijk, Zweden, Finland en Noorwegen werden afgerond en de landen traden toe tot de EU in 1995. Ook vroegen Hongarije en Polen toestemming om toe te treden tot de Unie.

In januari 1995 werd de Commissie-Delors III opgevolgd door de Commissie-Santer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Bangemann, Martin

Duitsland

industrie, informatiemaatschappij en telecommunicatie

liberaal

Brittan, Leon

Verenigd Koninkrijk

betrekkingen met Noord-Amerika, Japan, China, GOS, Midden- en Oost-Europa en handel

conservatief (centrumrechts)

Broek, Hans van den

Nederland

externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en uitbreiding

christendemocratisch

Christophersen, Henning

Denemarken

economische zaken, financiën, monetaire zaken, kredietwezen en investeringen en Eurostat

liberaal

Delors, Jacques

Frankrijk

voorzitter

sociaaldemocratisch

Deus Pinheiro, João de

Portugal

informatie en relaties met het Europees parlement en lidstaten, voorlichting, cultuur en media en Bureau voor officiële publicaties

christendemocratisch

Flynn, Pádraig

Ierland

JBZ en immigratie, sociale zaken en werkgelegenheid

rechts-liberaal

Márin González, Manuel

Spanje

Meditterane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten, en humanitaire hulp

sociaaldemocratisch

Matutes Juan, Abel

Spanje

vervoer, energie en Euratom

conservatief (centrumrechts)

Millan, Bruce

Verenigd Koninkrijk

regionaal beleid en cohesie

sociaaldemocratisch

Paleokrassas, Ioannnis

Griekenland

milieu

rechts-liberaal

Ruberti, Antonio

Italië

wetenschap, onderzoek, technologische ontwikkeling, onderwijs en jeugd

sociaaldemocratisch

Schmidhuber, Peter

Duitsland

begroting, financieel toezicht, antifraudebeleid en cohesiefondsen

christendemocratisch

Scrivener, Christiane

Frankrijk

belastingen en douane-unie en consumentenbescherming

liberaal

Steichen, René

Luxemburg

landbouw

christendemocratisch

Van Miert, Karel

België

mededinging, personeel & organisatie, vertaalbureau en automatisering

sociaaldemocratisch

Vanni d'Archirafi, Raniero

Italië

institutionele hervormingen, interne markt, financiële diensten, ondernemingen, midden- en kleinbedrijf

partijloos

2.

Tussentijdse wijziging

3.

Mijlpalen

Uitbreiding

De Nederlandse eurocommissaris Hans van de Broek speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen over toetreding van Zweden, Noorwegen, Finland en Oostenrijk tot de Europese Unie. Deze landen traden toe tot de Unie in 1995. Ook was Van den Broek sterk betrokken bij het versterken van de betrekkingen tussen de EU en voormalige communistische landen in Oost- en Midden-Europa. In 1994 vroegen Hongarije en Polen het lidmaatschap van de EU aan.

EMU

Het Verdrag van Maastricht, waarmee de EU werd opgericht, werd ondertekend in februari 1992 en werd van kracht in november 1993 na een ratificatieproces in de lidstaten. Met het inwerkingtreden van het verdrag werd tevens de Europese Monetaire Unie opgericht. Het doel van de EMU was het bereiken van een gezamenlijke economische politiek tussen de lidstaten en het bevorderen van de prijsstabiliteit. Ook diende de EMU ter ondersteuning en verbetering van de interne markt.

Interne markt

Vanaf 1 januari 1993 kwam de interne markt tussen de lidstaten tot stand. Daarmee werd het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal gerealiseerd. Ook werd handel vergemakkelijkt door de wederzijdse erkenning van productienormen, zoals vereisten voor gezondheid en veiligheid.