Parlementair onderzoek uitvoeringsorganisaties

Op 11 februari 2020 stelde de Tweede Kamer een tijdelijke onderzoekcommissie in die onderzoek gaat doen naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid. Het doel van het onderzoek is om de oorzaken van de problemen inzichtelijk te maken om ervoor te zorgen dat de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarborgd wordt en de 'menselijke maat' niet uit het oog verloren wordt.

De aanleiding van het onderzoek is een motie ingediend door Pieter Heerma en anderen tijdens de algemene beschouwingen op 19 september 2019. In de motie stelde Heerma dat er problemen zijn bij meerdere uitvoeringsorganisaties van de overheid. Overheidsuitvoering is te anoniem en weinig behulpzaam vanwege protocollen en procedures. Volgens de ondertekenaars is goed overheidsfunctioneren een voorwaarde voor publiek vertrouwen.

1.

Onderzoeksvragen en werkwijze

De onderzoeksvragen luiden als volgt:

  • 1. 
    Wat zijn de belangrijkste oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties waardoor uiteindelijk o.a. de menselijke maat (lees: passende dienstverlening aan de burger) uit het oog verloren wordt?
  • 2. 
    Wat is de rol en informatiepositie van de Kamer bij problemen bij uitvoeringsorganisaties?
  • 3. 
    Hoe kan de uitvoerbaarheid van beleid (beter) gewaarborgd worden in het parlementaire proces en wat betekent dit voor de rollen, (wettelijke) taken en (wettelijke) verantwoordelijkheden van: Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties?

Planning

Het gehele onderzoek moet afgerond zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De verhoren vonden plaats van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 13 november 2020. Op woensdag 18 november was er een extra hoorzitting om mensen te bevragen die eerder verhinderd waren.


Meer over