Kabinet wil bij wetgeving meer nadruk op uitvoerbaarheid beleid

vrijdag 25 juni 2021, 12:37

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet wil de begrijpbaarheid van wetgeving en de kwaliteit van de uitvoering van publieke dienstverlening verbeteren. Dat blijkt uit een agenda met voorstellen van het demissionaire kabinet, waar vandaag toe is besloten in de ministerraad. Achter dit initiatief schuilt de overtuiging van het kabinet dat het vertrouwen van burgers in de overheid 'zowel maatschappelijk, politiek en bestuurlijk' onderwerp van discussie is.

Er moet volgens het kabinet onder andere meer aandacht komen voor toetsing van wetten op uitvoerbaarheid. Die moeten een soort 'APK' krijgen: een evaluatie van de praktische uitwerking van de maatregelen, een jaar na de invoering. Zo kunnen problemen eerder gesignaleerd worden. Uitvoeringsorganisaties moeten daarnaast nauwer betrokken worden bij het maken van beleid, zodat de uitvoerbaarheid van wetgeving beter meegenomen wordt in de afweging.

De maatregelen houden verband met de adviezen van recente rapporten over de uitvoering van publieke dienstverlening zoals 'Werken aan uitvoering,' 'Ongekend Onrecht' van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en het rapport 'Klem tussen balie en beleid' van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Het initiatief werd gepresenteerd na afloop van de ministerraad van 25 juni. Het is echter aan een volgend kabinet om afspraken te maken over eventuele aanvullende investeringen die hiermee gepaard gaan.

Bron: Ministerraad