Geloofsbrieven Nederlandse Europarlementariërs goedgekeurd

donderdag 27 juni 2019, 14:32

DEN HAAG (PDC) - De geloofsbrieven van de 26 personen die in mei gekozen zijn in het Europees Parlement, zijn goedgekeurd. Hiermee worden zij als lid tot het Europees Parlement toegelaten.

De Tweede Kamercommissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven controleert de geloofsbrieven van alle kandidaat-Europarlementariërs. Een geloofsbrief is een bewijs dat iemand tot een bepaalde functie benoemd kan worden.

Op alfabetische volgorde van politieke partij en achternaam zijn dit de Nederlandse gekozenen:

50PLUS

Toine Manders

CDA

Tom Berendsen

Esther de Lange

Jeroen Lenaers

Annie Schreijer-Pierik

ChristenUnie-SGP

Peter van Dalen

Bert-Jan Ruissen

D66

Samira Rafaela

Sophie in ´t Veld

FvD

Derk-Jan Eppink

Rob Rooken

Rob Roos

GroenLinks

Bas Eickhout

Kim van Sparrentak

Tineke Strik

PvdA

Mohammed Chahim

Agnes Jongerius

Kati Piri

Paul Tang

Vera Tax

Frans Timmermans

PvdD

Anja Hazekamp

VVD

Malik Azmani

Jan Huitema

Caroline Nagtegaal

Liesje Schreinemacher

Bron: Tweede Kamer; Europees Parlement