Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek
  • Volwasseneducatie
  • Cultuur- en monumentenbeleid
  • Bibliotheek- en letterenbeleid
  • Monumenten
  • Emancipatie
  • Speciaal en beleid passend onderwijs
  • Media

Tot 7 juni 2011 was de naam van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Voorzitter is Th.W. (Theo) Rietkerk. Ondervoorzitter is G.V.M. (Gala) Veldhoen. Griffier is L. (Laurens) Dragstra.

1.

Leden


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.