Drs. Th.W. (Theo) Rietkerk

foto Drs. Th.W. (Theo) Rietkerk
bron: Website CDA.nl

Theo Rietkerk (1962) is sinds 11 juni 2019 lid van de CDA-Eerste Kamerfractie. In de periode 1998-2003 was hij Tweede Kamerlid en toen woordvoerder politie, criminaliteitsbestrijding en veiligheid. Hij was tevens fractiesecretaris. Voor hij Kamerlid werd, was de heer Rietkerk algemeen juridisch medewerker landelijk gebied van de provincie Overijssel en projectleider plattelandsvernieuwing. In 2003-2014 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel belast met onder andere de thema's ruimte, economie, energie, wonen en milieu. Sinds 1 november 2014 is hij bestuursvoorzitter van een onderwijsorganisatie. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met justitie en veiligheid.

CDA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Theodoor Wolframp (Theo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Goes, 18 oktober 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1 juni 1993

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 21 mei 2003
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie, energie, toerisme en recreatie, personeel en organisatie, IJsseldelta) van Overijssel, van 20 april 2011 tot 1 november 2014
 • voorzitter College van Bestuur "Landstede Groep", vanaf 1 november 2014 (onderwijsorganisatie in de regio Zwolle)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Roelofs Groep, vanaf 1 november 2014
 • voorzitter voetbalvereniging "Go Ahead Kampen", vanaf 1 november 2014

vorige (2/27)
 • lid Raad van Commissarissen Economic Board Groningen, van 1 februari 2018 tot 1 september 2019
 • informateur collegevorming gemeente Hardenberg, van maart 2022 tot april 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 juli 2002 tot 14 mei 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur "Vrienden van Isala", van 1 maart 2015 tot 1 oktober 2016

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 2002 samen met Boris Dittrich (D66) een initiatiefwetsvoorstel in om de verjaringstermijn voor de vervolging van moord te laten vervallen. De verdediging van het voorstel werd overgenomen door Sybrand van Haersma Buma. (28.495)
 • Nam in 2002 met Jo Horn (PvdA) de behandeling over van een iniatiefwetsvoorstel over strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelichten dat eerder was ingediend door Ella Kalsbeek en Peter van Heemst (PvdA). Het voorstel werd in 2003 ingetrokken. (26.295)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader, J.P.M. Rietkerk, was Statenlid en burgemeester van Genemuiden (1977-2001) en een vooraanstaand lid van de RPF
 • Zijn ooms Piet Rietkerk, Wim Rietkerk en Koos Rietkerk, waren allen actief in de gemeentelijke, provinciale en nationale politiek.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.