Personen

Via de website Parlement & Politiek is ook het biografisch archief van het PDC [Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden] ontsloten. In dit archief bevinden zich grofweg biografieën van alle Nederlandse bewindslieden en parlementariërs sinds 1813 en uit de Bataafse en Franse periode (1796-1813). En verder onder anderen van staatsraden, Rekenkamerleden en Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Zoek personen

Tik in het zoekveld de achternaam van de persoon die u zoekt, of de eerste letters daarvan. Tussenvoegsels moeten daarbij achterwege worden gelaten. Dus 'Vries' in plaats van 'De Vries' en 'Broek' in plaats van 'Van den Broek'. Indien meerdere personen met dezelfde naam worden gevonden, verschijnt een lijst.

 

Op de biografieën is het auteursrecht van toepassing. Dat betekent dat u voor elk hergebruik toestemming nodig heeft.

Opbouw

De biografieën hebben steeds dezelfde opbouw met een aantal vaste rubrieken. Het gaat daarbij om personalia, zakelijke gegevens over onder meer opleiding, loopbaan en nevenfuncties. De biografie begint met een inleidende tekst. Bij politici die niet meer actief zijn bevat de inleidende tekst een door de redactie geschreven karakteristiek van de persoon (wat was het voor een persoon, welke politieke rol speelde hij). Op het biografisch archief is een redactiestatuut van toepassing.

Van levende politici is op parlement.com slechts een beperkte versie beschikbaar. Een uitgebreide versie met de rubrieken "nevenfuncties", "opleiding" en "familie" is via de beperkte versie op aanvraag te verkrijgen.

Analyses

Het biografisch archief kan ook gebruikt worden voor vragen als

  • wie was wanneer minister van Justitie?
  • wie was de oudste/jongste minister/staatssecretaris ooit?
  • wie zaten er op welke dag in de Tweede Kamer?
  • welke politici komen uit Delfzijl, of uit Limburg?
  • wat is het opleidingsniveau van bewindslieden?
  • welke Kamerleden zijn voor hun 30e levensjaar beëdigd in de Tweede Kamer?
  • hoeveel vrouwelijke Tweede Kamerleden waren er in 1950?
  • hoeveel Kamervragen heeft een Kamerlid gesteld?
  • hoeveel moties heeft een partij ingediend?

Meer over


Bent u op zoek naar specifieke gegevens over Kamerleden of bewindspersonen? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier .