Onderzoeken en publicaties op basis van gegevens uit het Biografisch Archief

In het biografisch archief van de Stichting PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen van Kamerleden en bewindslieden. Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als gegevens over (persoonlijke) parlementaire activiteiten. Dit digitale archief beslaat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur, zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden, leden van de Rekenkamer, etc. De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand.

Er wordt doorlopend gewerkt aan het onderhouden en actueel houden van het biografisch archief. De gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties.

In onderstaand overzicht zijn voorbeelden van onderzoeken opgenomen die gebruik hebben gemaakt van gegevens uit het biografisch archief.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Invloed

In het biografisch archief van PDC is per Kamerlid een overzicht van Kamervragen, woordvoerderschappen, amendementen, moties of initiatiefvoorstellen opgenomen. Met behulp van deze gegevens kan in beeld worden gebracht hoe een Kamerlid gebruik maakt van deze parlementaire instrumenten en op die manier zijn of haar politieke invloed uitoefent.

2.

Effectiviteit

Hoe effectief zijn Kamerleden in vergelijking met partijgenoten in dezelfde periode? En hoe doen bepaalde fracties het ten opzichte van andere? Welke fracties werken met elkaar samen en hoe zijn de stemverhoudingen op bepaalde terreinen? PDC heeft een analyse-instrumentarium ontwikkeld om op overzichtelijke wijze gegevens uit het biografisch archief te analyseren.

 

Onderwerp

Opdrachtgever / medium

regionale vertegenwoordiging

NRC

vergelijking stemgedrag FVD-PVV

NRC

Stemverhoudingen

Verkiezingsspecial NRC Handelsblad

PVV-moties

NRC Handelsblad

parlementaire instrumenten

Universiteit Leiden

Kamervragen 2017

De Nieuws BV

Kamervragen 2016

De Nieuws BV

Kamervragen 2015

De Nieuws BV

Kamervragen 2014

De Nieuws BV

3.

Achtergrondkenmerken

De biografische gegevens worden in digitale vorm opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om op eenvoudige en overzichtelijke wijze onderzoek te doen naar de achtergronden van politici.

 

Onderzoek

Opdrachtgever / partner

Netwerkanalyses van elites

Universiteit Utrecht

Opleiding leden Eerste Kamer

Universiteit Leiden

Achtergrond staatssecretarissen

Universiteit Leiden

Investeringsgedrag van de politieke elite, 1780 - 1940

Universiteit Utrecht

Representatie Eerste en Tweede Kamer

Universiteit Utrecht

Achtergrond ministers en staatssecretarissen, 1977 - 2017

Staatscommissie Parlementair Stelsel

Geboorteplaats en opleiding Kamerleden

Radboud Universiteit

carrière parlementariërs

Universiteit van Amsterdam

biografieën verkiezingskandidaten

diverse

kandidaten Tweede Kamerverkiezingen

Dagblad Trouw

politieke zwaargewichten

Universiteit Leiden

religie en achtergrond van ouders Kamerleden

Universiteit van Amsterdam

4.

Lidmaatschappen

Dankzij het instrumentarium van PDC is het mogelijk om op een overzichtelijke manier complexe gegevens te analyseren. Dit biedt onderzoekers de mogelijkheid om snel in te spelen op de actualiteit. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een parlementaire commissie door de jaren heen of het verloop van Kamerleden.

 

Onderzoek

Opdrachtgever / partner

Lidmaatschappen Tweede Kamercommissies

Lund University, universiteit Leiden

Overzicht lokale politici die eerder Kamerlid zijn geweest

Dagblad Trouw

Juristen in de Tweede Kamer

'Mr' Magazine voor juristen

Relatie belangenorganisaties en politieke partijen

Universiteit van Amsterdam

Wie er in de Eerste en Tweede Kamer zaten 1870 - 1918

University of Oxford

Nevenactiviteiten Eerste Kamerleden

Universiteit Konstanz en universiteit Utrecht

Samenstelling EP-commissies

Universiteit Leiden

Lidmaatschap parlementaire commissies

Universiteit van Amsterdam

Verloop parlementariërs

Universiteit Leiden en KU Leuven

5.

Parlementaire geschiedenis

Via het onderzoeksplatform www.socialezekerheidsstelsel.nl werden biografische gegevens van Parlement.com ontsloten. Daarnaast werd gebruik gemaakt van parlementaire informatie over het sociale zekerheidsstelsel.

De auteurs van de wekelijkse column van Parlement.com, Bert van den Braak en Joop van den Berg, hebben een uitgebreid standaardwerk geschreven over de Nederlandse naoorlogse democratie. Voor dit onderzoek zijn de biografieën geraadpleegd die (in beperkte vorm) op deze website zijn ontsloten.

Biografieën

Biografieën van overleden politici uit het biografisch archief van PDC worden ook ontsloten via het biografisch portaal en Staten-Generaal Digitaal.

Publicaties

G.­ Oomen, Werk in uitvoering: Het functioneren van de Tweede Kamer tijdens, voor en na de grondwetsherziening (1840-1853) (2020)

L.B. Lauret, Regentenwerk: vergaderen in de Staten-Generaal en de Tweede Kamer, 1750-1850 (2020)

J.­ Moes, Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 (2012)

E.­ Tanja, Goede politiek. De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer 1866-1940" (2011)

J.­ Turpijn, Mannen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888 (2007)

  • Voor een gedenkboek in het kader van 100 jaar Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn biografische portretten van bewindspersonen opgenomen. Als bron zijn de biografieën uit het biografisch archief geraadpleegd.
  • W.P. Secker: ministers in beeld (1997)
  • J.W. Janssens, De Commissaris van de Koningin (1994)
  • J.Th.J. van den Berg: de toegang tot het Binnenhof (1983)

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.