Regeringscommissaris

Een regeringscommissaris is een door de regering benoemde functionaris met een speciale taak. Dat kan zijn de voorbereiding van wetgeving, het als deskundige bijstaan van bewindslieden bij de parlementaire behandeling van wetgeving, maar ook het vervullen van bijzondere opdrachten.

Zo was er tijdens de Eerste Wereldoorlog een regeringscommissaris voor de Belgische vluchtelingen, was er in de jaren vijftig een regeringscommissaris voor Indonesische zaken en voor het militaire hulpprogramma en was er lange tijd een regeringscommissaris voor de omroep. Die functionaris zag toe op naleving van de Omroepwet en later van de Mediawet. Momenteel is er een regeringscommissaris voor de algemene regels bestuursrecht.

regeringscommissarissen waren onder meer:

Foto

Naam

Functie

Geen foto beschikbaar

prof.mr. E.M. Meijers

voor het nieuw burgerlijk wetboek (1947-1954)

foto Prof.Mr. J. (Jan) Drion

prof.mr. J. Drion

voor boeken 1 en 2 nieuw BW (1955-1964)

foto Prof.Mr. G.E. (Gerard) Langemeijer

prof. mr. G.E. Langemeijer

voor boek 3 nieuw BW (1964-1976)

foto Dr. K. (Klaas) Wiersma

prof.mr. K. Wiersma

voor boek 4 nieuw BW (1964-1969)

foto Dr. J.H. Beekhuis

prof.mr. J.H. Beekhuis

voor boek 6 nieuw BW (1964-1972)

Geen foto beschikbaar

prof.mr. W. Snijders

voor de boeken 3, 5 en 6 nieuw BW (1972-1995)

foto Prof.Mr. H. (Hans) Schadee

mr. H. Schadee

voor boek 8 nieuw BW (1976-1988)

foto Mr.Dr. F.L. (Fred) Polak

prof.dr. F.L. Polak

voor de werkgelegenheid (1952-1954)

foto Dr. W.H. van den Berge

dr. W.H. van den Berge

voor de belastingen (1956-1959)

foto Prof.Dr. K. (Kees) Posthumus

prof.dr. K. Posthumus

voor het wetenschappelijk onderwijs (1967-1972)

foto Prof.Dr. D. (David) Simons

prof.mr. D. Simons

voor de herziening van de Grondwet (1971-1983)

foto Mr. J.M. (Jim) Polak

prof.mr. J.M. Polak

voor herziening van de politiewetgeving (1971-1977)

foto Mr. H.D. (Herman) Tjeenk Willink

prof.mr. H.D. Tjeenk Willink

voor de reorganisatie van de rijksdienst (1982-1986)

foto Dr. M. (Michiel) Scheltema

prof.mr. M. Scheltema

voor algemene regels bestuursrecht (1983-heden)

foto Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin

toetsing wetgevingsprojecten (1987-1989)

foto Prof.Mr. C.A.J.M. (Tijn) Kortmann

prof.mr. C.A.J.M. Kortmann

voor toetsing wetgevingsprojecten, (1990-1994)

foto Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck

drs. S.R.A. van Eijck

voor het jeugd- en jongerenbeleid (2003-2006)

Geen foto beschikbaar

prof.mr. A. Hammerstein

voor digitalisering van het burgerlijk procesrecht (2013-2016)


Meer over