'Overlopers' in de Tweede Kamer

Met enige regelmaat zijn er afsplitsingen in de Tweede Kamer geweest. Dat een lid toetrad tot een andere fractie kwam veel minder vaak voor. In 2023 waren er echter drie leden die dat deden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Tot 1945

Hoewel er pas sinds eind 19e eeuw sprake was van fracties in de Tweede Kamer was er toch in 1879 al een lid dat 'overliep'; hij stak ook letterlijk over naar bankjes aan de andere zijde. Het ging om de liberaal De Bieberstein, die zich aansloot bij de katholieke afgevaardigden.

Het eerste lid dat van fractie wisselde was Lizzy van Dorp. Zij was in 1922 in de Tweede Kamer gekomen voor de Liberale Partij, een door de Groningse staatsman Sam van Houten opgerichte partij. In mei 1925, kort voor de verkiezingen, verliet Van Dorp die partij en sloot zij aan bij de (liberale) Vrijheidsbond. Daarvan maakte zij effectief slechts een maand deel uit.

2.

Na 1945

Begin 1985 trad Stef Dijkman toe tot de fractie van de PPR. Hij was eerder, in 1983 samen met Jan-Nico Scholten, uit de CDA-fractie gestapt, nadat hen hun woordvoerderschappen waren ontnomen. Na twee jaar de fractie Groep-Scholten/Dijkman te hebben gevormd, besloot Dijkman lid te worden van de PPR.

Een kortstondige overstap maakten in 2006 Gerard van As en Joost Eerdmans (beiden LPF). Van As werd een maand voor de verkiezingen van 2006 lid van de fractie van de eerder van de LPF afgescheide Hilbrand Nawijn. Hij verliet overigens kort daarna de Kamer. Eerdmans sloot zich in september 2006 aan bij de Groep-Van Schijndel (een van de VVD afgescheiden lid).

De uit de fractie van de Partij voor de Dieren gezette Femke Merel van Kooten sloot zich in mei 2020 aan bij Henk Krol, die na een breuk met 50PLUS een zelfstandige groep vormde. In augustus dat jaar kwam het al tot een breuk tussen beiden.

In december 2020 werd Wybren van Haga lid van de fractie van FVD. Hij was eerder, in december 2019, na enkele incidenten uit de VVD-fractie gezet en onafhankelijk lid geworden.

In 2023 stapten drie leden over naar de fractie van BBB. Uit de PVV-fractie was dat Lilian Helder en uit de fractie van JA21 waren dat Derk-Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij.