Mr. E.C. (Lizzy) van Dorp

foto Mr. E.C. (Lizzy) van Dorp

Orthodox-liberale econome, die zelfbewust en een tikkeltje arrogant haar - vaak nogal theoretische - standpunten naar voren bracht. Werd Tweede Kamerlid nadat de bejaarde lijsttrekker van de Liberale Partij, Sam van Houten, voor die functie had bedankt. Zette zich in voor vrouwenrechten, maar was in veel opzichten zeer conservatief. Publiceerde veel over economische onderwerpen. Stapte kort voor de verkiezingen van 1925 over naar de Vrijheidsbond.

Liberale Partij, Vrijheidsbond
in de periode 1922-1925: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Elisabeth Carolina (Lizzy)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 5 september 1872

overlijdensplaats en -datum
kamp Banjoe Baroe (Ned.-Indië), 6 september 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", van 1921 en nog in 1922
 • Liberale Partij, van 1922 tot maart 1925
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf mei 1925

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • redacteur tijdschrift "De Economist", verzorgde tijdschriftoverzichten en economische overzichten, vanaf 1915
 • privaatdocent, openbare les over de praktische betekenis der theoretische economie, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1919 tot 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 15 september 1925
 • fractievoorzitter (eenvrouwsfractie) Liberale Partij, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 5 mei 1925

gevangenschap/internering
geïnterneerd vrouwenkamp "Ambarawa 10" te Banjoe Biroe (Java, Ned.-Indië), van 1941 tot 1945 (overleed drie weken na Japanse overgave ten gevolge van uitputting)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • medewerkster Pro-Juventute (o.a. voorlichting in kinderstrafzaken en organiseren van de uitvoering van wettelijke ondertoezichtstelling)
 • voorzitster Internationaal Comité van de Internationale vrouwenraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1923 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van een gematigd districtenstelsel, met behoud van de evenredige vertegenwoordiging. Het voorstel werd in 1925 ingetrokken.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Was de eerste vrouw die afstudeerde in de rechten
 • Werd in 1922 door minister Van IJsselstein gepasseerd voor een benoeming tot hoogleraar staatshuishoudkunde aan de Landbouw-Hogeschool te Wageningen
 • Sloot zich in mei 1925 aan bij de fractie van de Vrijheidsbond in de Tweede Kamer

uit de privésfeer
 • Bij "De Economist" redactrice naast vijf mannen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.