Mr. S.J.M. (Stef) Dijkman

foto Mr. S.J.M. (Stef) Dijkmanvergrootglas

Uit de KVP afkomstige volkshuisvestingsspecialist in de CDA-fractie. Trok al direct bij zijn aantreden in 1977 aandacht door zich als enige voormalige KVP'er te voegen bij de zes uit de ARP afkomstige loyalisten die het kabinet-Van Agt slechts gedoogden. Nam met de oppositie en een minderheid uit de CDA-fractie principieel stelling tegen kernwapens en tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Een dissident zonder veel vertoon. Dat in tegenstelling tot zijn collega Jan Nico Scholten met wie hij veel optrok. Het duo 'Stef en ik', zoals zij werden aangeduid, werd in december 1983 wegens verregaande deloyaliteit uit de fractie gezet. Ze vormden een eigen fractie, maar begin 1985 stapte hij over naar de PPR-fractie.

CDA , groep-Scholten/Dijkman (ex-CDA) , PPR
in de periode 1977-1986: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Stephanus Jacobus Maria (Stef)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maartensdijk (Utr.), 20 september 1935

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot 8 december 1983
 • partijloos, van 8 december 1983 tot 18 april 1985
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 18 april 1985 tot 16 februari 1991

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Scholten/Dijkman, van 8 december 1983 tot 18 april 1985 (daarna lid PPR-Tweede Kamerfractie, tot 3 juni 1986)

Hoofdfuncties/beroepen

 • bedrijfsjurist hoofdkantoor grootwinkelbedrijf "C & A" te Amsterdam, van 1965 tot 1972
 • lid gemeenteraad van Zaandam, van 1 september 1970 tot 1 januari 1974 (voor de samenwerkende christelijke groepen)
 • bedrijfsjurist bouwbedrijf "WILMA" te 's-Gravenhage, van 1972 tot 1973
 • directiesecretaris NCIV (Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting) te De Bilt, van 1973 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 3 juni 1986

Activiteiten

als parlementariër
 • Was volkshuisvestingswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Hield zich verder onder meer bezig met ruimtelijke ordening en justitie.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde op 6 december 1979 tot de tien leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Stemerdink/Brinkhorst stemden die zich uitsprak tegen productie en plaatsing van kruisraketten
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de 13 leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Ter Beek stemden, waarin de Tweede Kamer zich uitsprak voor een olieboycot van Zuid-Afrika
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de zes leden van de CDA-fractie die vóór een (verworpen) motie van afkeuring van de oppositie stemden, wegens niet-uitvoering van de motie-Ter Beek over een olieboycot van Zuid-Afrika
 • Behoorde in februari 1981 tot de elf leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Brinkhorst stemden waarin de regering werd gevraagd vanwege de Chinese reactie het verlenen van een exportvergunning voor levering van duikboten aan Taiwan te heroverwegen
 • Behoorde op 5 maart 1981 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een door hem ingediende motie stemden, waarin de regering werd gevraagd af te zien van het voornemen om de huursubsidie voor minimuminkomens te verlagen. De motie, die hij als woordvoerder namens zijn fractie bij een huurdebat had ingediend, werd met 67 tegen 64 stemmen verworpen. Van zijn eigen fractie stemden slechts zes leden vóór.
 • Behoorde in 1982 tot de elf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-K.G. de Vries/Ter Beek stemden waarin om een Nederlandse voorstem in de VN werd gevraagd voor een resolutie over bevriezing van kernwapenarsenalen (de zgn. 'Freeze-resolutie')
 • In 1982 stemden J.N. Scholten en hij als enigen van hun fractie vóór de (verworpen) motie-Den Uyl over wederzijdse verifieerbare bevriezing van kernwapenarsenalen
 • Behoorde in 1983 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Den Uyl stemde over de korting van 2 procent op het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen
 • In 1983 stemden J.N. Scholten en hij als enigen van hun fractie vóór de (verworpen) motie-M.P.A. van Dam over bezuiniging op de individuele huursubsidie
 • Behoorde in juni 1983 met J.N. Scholten en Laning-Boersema tot de minderheid van zijn fractie die vóór de (verworpen) motie-Stemerdink/K.G. de Vries stemde betreffende het afzien van de aanwijzing van een lokatie voor kruisraketten
 • In november 1983 stemden hij en J.N. Scholten als enigen van de CDA-fractie vóór een (verworpen) motie-Den Uyl over afkeuring van de voorgenomen plaatsing van kruisraketten
 • In november 1983 stemden hij en J.N. Scholten als enigen van de CDA-fractie vóór een (verworpen) motie-Wallage waarin het Nederlandse stemgedrag over een VN-resolutie inzake de nieuwe Zuid-Afrikaanse grondwet werd afgekeurd

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in West-Friesland
 • Zijn echtgenote is advocaat
 • Zijn vader was spoorwegbeambte

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

publicaties
publicaties over stadsvernieuwing en woningbouwcorporaties in: "Gemeente en Gewest", "De Magistratuur", "Volkshuisvesting"

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.