Mr. J.N. (Jan Nico) Scholten

foto Mr. J.N. (Jan Nico) Scholtenvergrootglas

Gedreven christendemocratisch politicus, die uiteindelijk bij de PvdA terecht kwam. Schoonzoon van ARP-voorman Bruins Slot . Na zijn rechtenstudie negen jaar burgemeester in het land van Heusden en Altena. Kwam in 1970 in de Tweede Kamer en werd daar woordvoerder volkshuisvesting en mediabeleid. Was als student al sterk betrokken bij internationale problemen en werd later een bekend strijder tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Koos als buitenlandwoordvoerder van de ARP- en CDA-fractie vaak de zijde van de linkse oppositie. Kwam begin jaren tachtig steeds meer in conflict met zijn eigen fractie en steunde in 1980 een motie van afkeuring na afwijzing van een olieboycot van Zuid-Afrika. Verliet nadat hem in 1983 het fractiewoordvoerderschap was ontnomen de CDA-fractie en vormde met Dijkman een fractie (het duo 'Stef en ik'). In 1986 werd hij PvdA-lid en later senator voor die partij.

PvdA , ARP , CDA , groep-Scholten/Dijkman (ex-CDA) , fractie-Scholten (ex-CDA)
in de periode 1970-1999: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Jan Nico (Jan Nico)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dalen (Dr.), 4 juni 1932

levensbeschouwing
Gereformeerd

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot 8 december 1983
 • partijloos, van 8 december 1983 tot 9 februari 1986
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1986

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • groep-Scholten/Dijkman, van 8 december 1983 tot 18 april 1985
 • fractie-Scholten, van 18 april 1985 tot 3 juni 1986

Hoofdfuncties/beroepen

 • volontair ter secretarie, gemeente Bodegraven, van 1962 tot 16 mei 1964
 • burgemeester van Andel (N.Br.), van 16 mei 1964 tot 1 januari 1973
 • burgemeester van Giessen (N.Br.), van 16 mei 1964 tot 1 januari 1973
 • burgemeester van Rijswijk (N.Br.), van 16 mei 1964 tot 1 januari 1973
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 2 juni 1966 tot februari 1976 (protestants-christelijke fractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1970 tot 10 mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 augustus 1971 tot 7 december 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 1973 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1981 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter groep-Scholten/Dijkman, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 december 1983 tot 18 april 1985
 • fractievoorzitter fractie-Scholten (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 april 1985 tot 3 juni 1986
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 1998 tot 8 juni 1999

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting en mediazaken van de ARP- en later van de CDA-fractie. Hield zich vanaf 1975 ook met buitenlandse zaken bezig (met name Zuidelijk Afrika en mensenrechten).
 • Interpelleerde op 29 november 1979 minister Gardeniers en staatssecretaris Smit-Kroes over het eventueel op de Nederlandse kabelnetten brengen van de Luxemburgse commerciële t.v.
 • Interpelleerde op 12 april 1984 samen met Herfkens (PvdA) minister Van den Broek over het leggen van mijnen bij havens in Nicaragua
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met migratiebeleid en buitenlandse zaken

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1971 tot de minderheid van zijn fractie die vóór het initiatiefwetsvoorstel stemde over de mogelijkheid van vervroeging van Prinsjesdag
 • In 1974 stemden Van Houwelingen en hij als enigen van hun fractie tegen een (verworpen) motie-Schakel waarin de pijlerdam in de Oosterschelde werd afgewezen
 • Behoorde in 1974 tot de vier leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Tolman stemden waarin om een aanvullende woningbouwprogramma werd gevraagd
 • Stemde in 1975 als enige van zijn fractie tegen een motie-Tilanus waarin de regering werd gevraagd geen voorstellen te doen voor een andere benoemingswijze van Commissarissen van de Koningin en burgemeesters
 • Behoorde in 1976 tot de vijf christendemocraten die vóór moties-Waltmans en -Dankert/Franssen stemden over een 'no-first-use'-verklaring en het instellen van een kernwapenvrije zone in Europa
 • Behoorde in 1978 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Den Uyl stemden over het afzien van een korting op de sociale uitkeringen per 1 januari 1979
 • Behoorde in 1978 tot de vijf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Terlouw stemden over aftopping van de inflatiecorrectie voor inkomens boven de f 45.000
 • Behoorde op 6 december 1979 tot de tien leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Stemerdink/Brinkhorst stemden waarin de Tweede Kamer zich uitsprak tegen plaatsing en productie van kruisraketten
 • Behoorde in 1980 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Buurmeijer/Wessel-Tuinstra stemden over de mogelijkheid voor GAB's om door illegale buitenlandse werknemers vervulde arbeidsplaatsen alsnog te legaliseren
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de 13 leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Ter Beek stemden, waarin de Tweede Kamer zich uitsprak voor een olieboycot van Zuid-Afrika
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de zes leden van de CDA-fractie die vóór een (verworpen) motie van afkeuring van de oppositie stemden, wegens niet-uitvoering van de motie-Ter Beek over een olieboycot van Zuid-Afrika
 • Behoorde in december 1980 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Brinkhorst stemden waarin de regering werd gevraagd het verlenen van een exportvergunning voor levering van duikboten aan Taiwan te heroverwegen
 • Behoorde in februari 1981 tot de elf leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Brinkhorst stemden waarin de regering werd gevraagd vanwege de Chinese reactie het verlenen van een exportvergunning voor levering van duikboten aan Taiwan te heroverwegen
 • Behoorde op 5 maart 1981 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Dijkman stemden, waarin de regering werd gevraagd af te zien van het voornemen om de huursubsidie voor minimuminkomens te verlagen. Van de CDA-fractie stemden slechts zes leden vóór.
 • Behoorde in 1982 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen een wijziging van de Omroepwet over uitbreiding reclamezendtijd stemden
 • In 1982 stemden hij en Beinema als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Ter Beek over veroordeling van de militaire steun van de VS aan de Salvoraanse junta
 • Behoorde in 1982 tot de elf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-K.G. de Vries/Ter Beek stemden waarin om een Nederlandse voorstem in de VN werd gevraagd voor een resolutie over bevriezing van kernwapenarsenalen (de zgn. 'Freeze-resolutie')
 • In 1982 stemden hij en Dijkman als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Den Uyl over wederzijdse verifieerbare bevriezing van kernwapenarsenalen
 • Behoorde in 1983 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Den Uyl stemde over de korting van 2 procent op het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen
 • In 1983 stemden hij en Dijkman als enigen van hun fractie vóór de (verworpen) motie-M.P.A. van Dam over bezuiniging op de individuele huursubsidie
 • Behoorde in juni 1983 tot de minderheid van zijn fractie die vóór de (verworpen) motie-Stemerdink/K.G. de Vries stemde betreffende het afzien van de aanwijzing van een lokatie voor kruisraketten
 • In november 1983 stemden hij en Dijkman als enigen van de CDA-fractie vóór een (verworpen) motie-Den Uyl over afkeuring van de voorgenomen plaatsing van kruisraketten
 • In november 1983 stemden hij en Dijkman als enigen van de CDA-fractie vóór een (verworpen) motie-Wallage waarin het Nederlandse stemgedrag over een VN-resolutie inzake de nieuwe Zuid-Afrikaanse grondwet werd afgekeurd

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Bracht in 1963, kort na beëindiging van de kwestie-Nieuw-Guinea, een bezoek van drie maanden aan Indonesië in het kader van een studentenuitwisseling
 • Zijn echtgenote was tot 1964 werkzaam als staflid op het Nationaal Bureau voor de Kinderzorg en later kandidaat-notaris
 • Zijn vader was onderwijzer en hoofd van een lagere school

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, december 1977 (geweigerd)

woonplaats
Andel (N.Br.)

Publicaties/bronnen

publicaties
 • vele krantenartikelen
 • "Vrijheid. Het verhaal van een weerbarstige protestant" (autobiografische schets, 1993)

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.