Dr. J.A.H.J.S. (Sieuwert) Bruins Slot

foto Dr. J.A.H.J.S. (Sieuwert) Bruins Slot
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Journalist en ARP-politicus, die tussen 1956 en 1963 de ARP-Tweede Kamerfractie leidde. Nam in de oorlog ontslag als burgemeester en speelde in het verzet een belangrijke rol bij het illegale Trouw. Bleef na de oorlog als hoofdredacteur aan die krant verbonden. In de Kamer buitenland-woordvoerder en warm voorstander van Europese samenwerking. Volgde in 1956 Schouten op als fractieleider. Hoofdrolspeler bij de bouwcrisis van 1960, waarbij zijn fractie tegenover de 'eigen' bewindslieden Van Aartsen en Zijlstra kwam te staan. Nadat hij in 1961 ook zijn standpunt ten aanzien van Nieuw-Guinea had gewijzigd, raakte hij geleidelijk uit de gratie bij de ARP. In 1963 trok hij zich terug uit de politiek.

ARP
in de periode 1946-1963: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid EGKS-parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert (Sieuwert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Drachten (gem. Smallingerland), 8 januari 1906

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 4 april 1972

begraafplaats en -datum
Castricum, 7 april 1972

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • burgemeester van Adorp (Gr.), van 1 mei 1933 tot 24 februari 1942 (op verzoek ontslag verleend)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 5 juni 1963
 • waarnemend fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 oktober 1956 tot 16 oktober 1956
 • fractievoorzitter ARP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 oktober 1956 tot 16 mei 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/17)

 • lid bestuur Defence and Aid Fund Nederland, vanaf 1965
 • lid bestuur Comité Zuid-Afrika/DAFN (Defence and Aid Fund Nederland), vanaf 1968

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet Premie Kerkenbouw (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 maart 1961 tot mei 1962
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota reclame-televisie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 maart 1961 tot maart 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Voerde in 1960 en 1961 het woord bij de behandeling van de 'Totowet' (wijziging van de Loterijwet)
 • Voerde in 1963 het woord bij de behandeling van de goedkeuringswet voor het algemeen verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland ('Generalbereinigung')

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/10)
 • Verklaarde bij de algemene beschouwingen op 3 oktober 1961 in de Tweede Kamer dat bij de kwestie-Nieuw-Guinea naast behartiging van de belangen van de Papoea's overeenstemming met Indonesië doelstelling moest zijn. Daarmee werd afgeweken van de eerder door de ARP ingenomen lijn, die uitging van het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's.
 • Maakte op 16 december 1962 vrij onverwacht bekend zich na de verkiezingen van 1963 uit de politiek terug te trekken en zich geheel te wijden aan het hoofdredacteurschap van Trouw
 • Stond na zijn afscheid enigszins 'links' in de ARP en werd voorstander van een progressief-evangelische koers van de ARP

uit de privésfeer
 • Werd op dezelfde dag als student aan de VU ingeschreven als Gesina van der Molen

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Binnenlandse Zaken, 1945 (geweigerd)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Swarth (schuilnaam in de illegaliteit)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.